Cục thuế thành phố hồ chí minh

Cục thuế thành phố hồ chí minh

CỤC THUẾ TP.HCM THÔNG BÁO

Về việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 & Tài liệu video tập huấn một số lưu ý về quyết toán thuế TNDN và TNCN

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập

          Nhằm đảm bảo việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019 thực hiện theo đúng quy định, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quý đơn vị một số nội dung liên quan như sau:

Ngày 02/3/2020, Cục Thuế Thành phố đã có Thông báo về việc hỗ trợ quyết toán thuế năm 2019 được đăng tải trên website Cục Thuế (http://tphcm.gdt.gov.vn), Quý đơn vị vui lòng theo dõi và thông tin đến người lao động tại đơn vị được biết để kịp thời cập nhật thông tin.

Ngoài ra, Cục Thuế Thành phố mong nhận được sự đồng hành của Quý đơn vị trong việc thông tin, hướng dẫn, giải thích cho người lao động hiểu về các quy định liên quan đến quyết toán thuế Thu nhập cá nhân và thực hiện quyết toán thay cho người lao động trong trường hợp đủ điều kiện ủy quyền quyết toán.

Đối với người lao động thuộc trường hợp trực tiếp quyết toán thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công với cơ quan thuế, đề nghị Quý đơn vị thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn Người nộp thuế  thực hiện các bước Quyết toán với Cơ quan Thuế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

  • Link Tài liệu video tập huấn một số lưu ý về quyết toán thuế TNDN và TNCN : https://bit.ly/38HboIv
  • Kênh Facebook chính thức của Cục Thuế TP.HCM: http://www.facebook.com/CucThueHCM

 

 

tag: điện thoại tổng địa chỉ quận 1 tiếng anh