Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trên địa bàn Hà Nội

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 http://longbien.hanoi.gov.vn/documents/10628/0/KH-so-84-to-chuc-cuoc-thi-DVCTT-nam-2019.pdf/6a9b33ac-7982-4b97-ad7a-6d325144d81a

Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 http://longbien.hanoi.gov.vn/documents/10628/0/The-le-cuoc-thi-DVCTT.pdf/f51ec487-0ecc-4a50-bd07-26da3fb19d95

Hướng dẫn dự thi và tài liệu tham khảo cuộc thi “tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 http://longbien.hanoi.gov.vn/documents/10628/0/tai-lieu-tham-khao.pdf/95750bd5-51d9-4a0b-87e5-489cfcb8f436

 http://longbien.hanoi.gov.vn/documents/10628/0/bo-cau-hoi.pdf/d193d6d1-a3c5-46c2-892d-b179ad5bbb40

  

  

  

  

 Tag: kho bạc 2019 đáp án quốc gia năm mức độ 3 là gì bài 4 ty cổ phần nghệ tin học hpt xã hội hóa khái niệm ích quận 1 chứng tại nhà cộng tĩnh giải pháp nâng cao chất lượng 8 không cần bản gốc ở việt nam thực trạng thông các loại hiện nay tnhh mtv 2 sài gòn cách hủy tờ khai lợi của cổng phú yên có những nào đà nẵng cho sinh hồ chí minh tphcm hãy nêu phân tích hiệu quả sử dụng tự luận bình dương mềm đồng nai cấp thừa thiên huế thạnh 10 trung tâm nghiên cứu môi trường truyền hoạt động khác liên quan đến máy vi tính quản lý nước về ban nha trang “dịch 4” sau đây đúng? trương 247 quảng 6 sở thương dưới đây?