Đề kiểm tra năng lực giáo viên thcs môn toán

Đề kiểm tra năng lực giáo viên thcs môn toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TƯ NGHĨA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS
NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao nhận đề
(Bao gồm thời gian phần nhận thức chung và kiến thức bộ môn)
PHẦN KIẾN THỨC BỘ MÔN TOÁN

Câu 1: (2.0 điểm)

a) Phát biểu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu?

b) Áp dụng giải phương trình sau: Đề thi khảo sát năng lực giáo viên THCS môn Toán

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Tìm số nguyên x để phân thức Đề thi khảo sát năng lực giáo viên THCS môn Toán có giá trị nguyên?

b) Tính giá trị của biểu thức: Đề thi khảo sát năng lực giáo viên THCS môn Toán

Câu 3: (2.0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho BD = AE. Kẻ DK // AC (K€BC).

a) Chứng minh tam giác BDK là tam giác cân.

b) Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh ΔAME = ΔKMD rồi suy ra 3 điểm A, M, K thẳng hàng.

Câu 4: (1.0 điểm) Tìm GTNN, GTLN của biểu thức: Đề thi khảo sát năng lực giáo viên THCS môn Toán

 

 

tag: violet thuật chính iq cách khối lượng dự hoàn hảo quyết thuế biên bản 1 tiết kì 2 thanh home credit chẵn lẻ chu tốt online hạch giảm lỗ sau thpt hình fe giờ cả lớp đang chăm chú