Đề án nhân sự công ty cổ phần

Đề án nhân sự công ty cổ phần

Vấn đề nhân sự là một vấn đề quan trọng của tất cả các doanh nghiệp nói chung và của công ty cổ phần nói riêng. Trong công ty cổ phần cơ cấu nhân sự có:

-Đại hội đồng cổ đông;

-Hội đồng quản trị;

-Giám đốc, tổng giám đốc;

-Ban kiểm soát;

-Các phòng ban của công ty như: phòng hành chính- nhân sự, phòng kinh doanh, phòng maketing………………………………………………….Ngoài ra có thể có các phòng ban khác tùy từng công ty. Ví dụ như công ty cổ phần dược phẩm hưng yên còn có phòng chăm sóc khách hàng, phòng nghiên cứu………

Nếu các công ty cổ phần có khó khăn trong việc quyết định bổ nhiệm nhân sự của công ty mình có thể liện hệ với một số công ty nhân sự để được tư vấn như Công ty cổ phần truyền thông và giải pháp nhân sự vinahr việt nam.