Giải bài tập hóa học 12

Giải bài tập hóa học 12

Đề bài

Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5  thuộc loại este.

e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

Lời giải chi tiết

a) S. Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este

B) S. Vì phân tử este không có anion COO– 

c) Đ

d) Đ

e) S. Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este

Đề bài

Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Công thức cấu tạo chung của chất béo là:

Trong đó R1, R2, Rlà gốc axit béo có thể giống nhau hoặc khác nhau

Dầu ăn và mỡ động vật đều là este của glixerol và các axit béo. Chúng khác nhau ở chỗ:

– Dầu ăn thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon không no, chúng ở trạng thái lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

– Mỡ động vật thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

Đề bài

So sánh chất béo và este về: Thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Lời giải chi tiết

So sánh este với chất béo

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

 Nhìn chung, este mang nghĩa rộng hơn, bao gồm chất béo.

 

 

tag: lý thuyết nâng cao tổng bt trắc nghiệm thi kì môn lớp co dap an ôn kiến 1 đáp án sgk tóm tắt sơ đồ tư duy sách giáo khoa hsg cấp tỉnh violet bản chương đại kiểm tra este-lipit sắt crom theo định hướng triển năng lực sinh giỏi tốt thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa tự diễn biến chuyển 16 3 trang 7 cities xl 2012 việt hà nội thực hành số đồng nai dạng nước cứng trình pdf câu hỏi tiễn chuyên bồi dưỡng lý thuyết kì nâng cao mục lục trắc nghiệm chương 3 đáp án thông tư 126 cổ sách giáo khoa bản thi hsg tỉnh vĩnh phúc 1 môn sgk tóm tắt violet liệu polime kỹ thuật nhanh toán khó nguyễn xuân trường 24 cương ôn giảm tải lipit kiểm tra este-lipit dạng phương pháp tổng amin sinh giỏi pdf tất tần tật lớp hà nội luật dân số kế hoạch gia đình nam 2012 thực hành hk2 hoc co dap an hải dương sơ đồ duy việt chiến tranh lịch sử trang 7 nghị quyết trung ương 4 khóa tự diễn biến chuyển 30 14 plc s7 1200 tia portal trọn bộ online