Giấy chứng nhận kết hôn

Giấy chứng nhận kết hôn

Giấy chứng nhận kết hôn hay giấy đăng ký kết hôn, trước đây còn gọi là Hôn thú hay giấy giá thú là một loại giấy tờ hộ tịch nhân thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các chủ thể khác công nhận và xác nhận một người có vợ hay có chồng theo quy định của luật pháp về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

 

 

tag: tạo phần mềm làm trên mạng facebook tiếng anh bản sao ảo 2018 chưa phôi ngày đồng giới ở fukuoka bằng online cách hình ảnh đẹp trong au dịch chính đủ in gì nhật trắng