Giới thiệu công ty bephaco

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiền thân là phòng Bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre, được thành lập từ năm 1963. Trong những năm kháng chiến, phòng bào chế đã sản xuất và cung ứng thuốc men phục vụ cho cấp cứu, điều trị cho thương bệnh binh, cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh với trên 30 sản phẩm gồm các dạng thuốc tiêm, dịch truyền, thuốc viên các loại và thuốc nước…..

Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp là Công ty Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1976) và Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1978).

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BẾN TRE

Tên viết tắt: BEPHARCO

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

Thuốc do công ty Egis sản xuất

Thuốc do công ty Gedeon Richter sản xuất

Thuốc do công ty Meditop sản xuất

Thuốc do công ty Raptakos sản xuất

SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Thuốc do Bepharco sản xuất

Thuốc do Biopharco sản xuất

Thuốc do Meyer-BPC sản xuất

Thuốc do Ypharco sản xuất

Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, P. Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: (075) 390 0059 Fax: (075) 382 7467

Website: bepharco.com

Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

Tag: bephaco