Hàng ký gửi có cần xuất hóa đơn không

Hàng ký gửi có cần xuất hóa đơn không

Câu hỏi:

Công ty em mỗi lần xuất hàng đi ký gửi đều xuất hóa đơn;
Khi không bán hết trả lại hàng, họ xuất lại cho mình một tờ hóa đơn khác xem như mua đứt bán đoạn;
Nhưng lại dính một tờ hóa đơn xuất lại ghi rõ là xuất trả hàng ký gửi, giờ phải xử sao đây

Trả lời:

Trong trường hợp hàng gửi bán đại lý bạn làm: Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý: mẫu – 04HGDL (TT153/2010/TT-BTC). Sau đó đến cuối tháng tổng hợp lượng bán xuất hóa đơn, trả tiền hoa hồng cho ĐL, và bên ĐL xuất hóa đơn nhận tiền hoa hồng cho công ty

 

 

 

Tag: cách viết đối với