Kế toán doanh thu là gì – Tổng quan về kế toán doanh thu

Kế toán doanh thu là gì

Kế toán doanh thu, tiếng anh của nó là Revenue Accountant hay  Income Auditor, là công việc kế toán chịu trách nhiệm thống kê, tổng hợp lại chứng từ bán hàng cũng như kiểm soát tình hình tài chính của khách hàng đó. Vì kế toán doanh thu cũng là một bộ phận nên nó chịu sự quản lí của kế toán trưởng.

Như khái niệm trên, nhiều bạn hỏi Income Auditor là gì thì nó cũng là kế toán doanh thu bán hàng và khái niệm như trên bạn nhé! Công việc của kế toán doanh thu cũng tùy vào mô hình và loại hình công ty mà mức độ nhàn hạ hay vất vả cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung, so với các loại kế toán khác, kế toán doanh thu bán hàng tương tối ổn.

Công việc của kế toán doanh thu là gì?

Nhiệm vụ của kế toán doanh thu cũng liên quan đến các báo cái bán hàng, doanh thu hay vấn đề liên quan đến doanh thu. Cơ bản bạn sẽ phải thực hiện nhưng công việc chung như sau:

 • Thực hiện các báo cáo bán hàng, doanh thu hay lập các phiếu doanh thu.
 • Làm các báo cáo về các khoản giảm trừ doanh thu.
 • Kiểm tra số lượng hàng hóa, doanh thu bán hàng và cập nhật cho kế toán trưởng hoặc bộ phận kế toán trong ngày.
 • Lưu trữ các hóa đơn bán hàng và so sánh với hóa đơn sử dụng trước đó.
 • Điều chỉnh các khoản giảm trừ, đảm bảo mọi vấn đề liên quan đến giảm trừ doanh thu được phê duyệt của cấp trên.
 • Làm các báo cáo tổng hợp để gửi kế toán trưởng xem xét và duyệt.
 • Kiểm tra đột xuất các đại lý hay điểm bán hàng về doanh thu bán hàng.
 • Cùng thủ quỹ kiểm tra đột xuất và định kỳ tất cả các quỹ nội công ty.

Nhiệm vụ của kế toán doanh thu

Do bản chất từ khái niệm nên về cơ bản, công việc kế toán doanh thu chắc chắn sẽ gắn liền với những nghiệp vụ bán hàng, xử lý những hóa đơn, báo cáo bán hàng, các bút toán liên quan đến thu nhập, doanh thu…

Cụ thể những công việc phải chịu trách nhiệm hoàn thành của nghề kế toán bao gồm:

 • Tổng kết số liệu từ những tài liệu, sổ sách kế toán liên quan đến nghiệp vụ bán hàng nhận được trong kỳ kế toán để xây dựng các báo cáo về doanh thu, lợi nhuận và báo cáo bán hàng
 • Sau khi hoàn thành quá trình xử lý và tính toán doanh thu, tiến hành xử lý và tính toán các khoản giảm trừ doanh thu để lập báo cáo
 • Kiểm kê và đối chiếu lại toàn bộ các số lượng sản phẩm, hàng hóa đã bán và còn tồn kho, cũng như có được con số lợi nhuận sau khi bán hàng, thông tin về dữ liệu nhận được cho các bộ phận liên quan và kế toán trưởng mỗi ngày
Kế toán doanh thu là gì? Để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cần gì? - Ảnh 3

Lượng công việc khá lớn của kế toán doanh thu (nguồn Internet)

 • Lưu giữ những loại hóa đơn đã bán ra để kiểm soát số lượng và đối chiếu thông tin trên đó với các hóa đơn đã dùng tới trong quá khứ
 • Tổng hợp và điều chỉnh các khoản giảm trừ doanh thu, xin chỉ thị từ lãnh đạo để được phê duyệt những vấn đề có liên quan đến khoản giảm trừ
 • Thống kê các hạng mục số liệu bán hàng để lập báo cáo tổng hợp, trình lên cho kế toán trưởng kiểm tra và chấp thuận
 • Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ và không định kỳ để nắm được tình hình bán hàng thực tế tại các điểm bán hàng, các cơ sở, đại lý kinh doanh
 • Thường xuyên cùng thủ quỹ của đơn vị tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ và không định kỳ đối với các quỹ nội doanh nghiệp

Một số khái niệm cần biết trong quy trình làm việc

Kế toán doanh thu bán hàng cần nắm được một số khái niệm quan trọng, có liên quan tới quá trình tổng hợp, tính toán và hạch toán doanh thu bán hàng cho doanh nghiệp như là: doanh thu thuần, công thức tính doanh thu thuần, các khoản giảm trừ doanh thu…

Kế toán doanh thu là gì? Để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cần gì? - Ảnh 4

Một số điều cần biết trong quá trình kế toán doanh thu (nguồn Internet)

Doanh thu thuần còn được biết là con số lợi nhuận chính xác của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, bán hàng sau khi đã thu thập và giảm trừ toàn bộ các khoản cần thiết.

Ví dụ như:

 • Các loại thuế quan (thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt…),
 • Các loại hình chiết khấu thương mại,
 • Các con số giảm giá hàng bán,
 • Hoặc giá trị các sản phẩm bị trả lại cho đơn vị

Trong đó:

 • Hàng hóa bị trả lại có nghĩa là số lượng và giá trị của những sản phẩm do đơn vị cung cấp bán ra, đã tới tay khách hàng nhưng nhận được sự không hài lòng nên bị trả lại cho doanh nghiệp
 • Giảm giá hàng hóa có nghĩa là khoản phí tổn mà đơn vị bỏ ra khi có các chương trình giảm giá, nhằm giải phóng lượng hàng tồn kho không đáp ứng điều kiện chất lượng, hoặc một số điều kiện khác trong hợp đồng quy định
 • Chiết khấu thương mại có nghĩa là những giá trị mà đơn vị chấp thuận chiết khấu cho khách hàng khi họ đạt được một số điều kiện nhất định (ví dụ như mua sỉ với số lượng nhiều)
Kế toán doanh thu là gì? Để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cần gì? - Ảnh 5

Hạch toán chính xác các khoản giảm trừ trong kế toán doanh thu (nguồn Internet)

Phương pháp xác định doanh thu thuần chính xác:

Sau khi giảm trừ đi toàn bộ các loại chi phí, phí tổn khác nhau từ lợi nhuận bán hàng, chúng ta có được một khoản lợi nhuận trước thuế, từ đó, lấy doanh thu tổng thể để trừ đi các khoản thuế gián thu (như đã nêu trên), trừ các khoản giảm giá hàng hóa, trừ các khoản giá trị của số hàng hóa bị trả lại, trừ các khoản chiết khấu trong quá trình bán hàng.

 

 

 

 

Tag: tập quả file word sạn