Kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh quảng ninh

Kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh quảng ninh
Tối 19-10, tại Quảng trường 30-10 (TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh (30-10-1963 – 30-10-2013), 20 năm thành lập TP Hạ Long. Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư dự.

Với chủ đề “Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa”, buổi lễ mở đầu với màn múa rồng truyền thống và màn trình diễn áo dài giới thiệu hình ảnh các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong 50 năm xây dựng và phát triển. Sau đó là phần diễu hành biểu dương lực lượng của 24 khối với hơn 2.400 người gồm lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 50 năm qua. Ðồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế từ nâu sang xanh, bền vững. Ðẩy mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Quảng Ninh về trước cả nước về CNH, HÐH, phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm kinh tế lớn của cả nước với những trụ cột về sản xuất công nghiệp, về tiềm năng kinh tế biển, trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước. Cùng với phát triển kinh tế phải chú ý gắn kết chặt chẽ với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo hài hòa với phát triển kinh tế, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thiết thực, hiệu quả gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững; giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và cải thiện môi trường văn minh, hiện đại. Tăng cường tính liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng để phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, trục động lực phát triển kinh tế Hà Nội – Hải Phòng- Quảng Ninh trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của toàn vùng và cả nước.

Ðồng chí Lê Hồng Anh mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được trong 50 năm qua, phấn đấu đến năm 2015, cơ bản xây dựng tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2020, trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của miền bắc và cả nước.

Nhân dịp này, Ðảng và Nhà nước đã trao tặng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh Huân chương Ðộc lập hạng nhất, trao tặng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Hạ Long Huân chương Ðộc lập hạng nhì.

tag: quãng   3   thứ   7   cách   bình   doanh   cáo   ngãi   ty   tái   tuyến   thủ   55   vào   tháng   nào   ở   điều   kiện   sơ tư