Kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học nông lâm thái nguyên

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học nông lâm thái nguyên

Ngày 17- 11, tại TP Thái Nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (thuộc Đại học Thái Nguyên), kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến.

Những ngày đầu thành lập, trường chỉ có hai chuyên ngành đào tạo đại học là chăn nuôi và trồng trọt, đến nay trường đang đào tạo ba bậc học gồm: Tám ngành đào tạo tiến sĩ, chín ngành đào tạo thạc sĩ và 24 ngành đào tạo đại học; trong đó có ba ngành đào tạo đại học theo chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Australia. Hiện có khoảng 10% sinh viên quốc tế đang theo học tại trường.

50 năm qua, Trường đã đào tạo gần 100 nghiên cứu sinh, hơn 3.000 học viên cao học và hơn 44 nghìn kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp (trong đó có 50% là người người dân tộc thiểu số), đội ngũ cán bộ này đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nhiều cựu sinh viên đã và đang giữ các cương vị trong các cơ quan Đảng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhiều doanh nhân thành đạt.

Hiện trường có gần 150 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (chiếm gần 50% số lượng cán bộ giảng dạy), hằng năm cử từ 250- 300 lượt cán bộ giảng dạy đi đào tạo và thực tập ở nước ngoài và tiếp nhận từ 200-250 lượt chuyên gia đến làm việc tại trường; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hòa nhập; thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên ngay từ năm thứ hai.

Để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng, trường đã xây dựng sáu chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE), ký kết hơn 100 hợp đồng với các doanh nghiệp để đưa sinh viên về thực tập nghề nghiệp và chính các doanh nghiệp này lại tuyển dụng sinh viên ra trường làm việc. Nhà trường coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu các nước theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế và xã hội, qua đó nâng cao vị thế của trường trong khu vực và thế giới.

Nhà trường coi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một trong các yếu tố quyết định chất lượng đào tạo, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào những vấn đề lớn của vùng, bám sát nhu cầu của sản xuất, đời sống và phục vụ tốt cho công tác đào tạo. Hằng năm, trường triển khai hơn 20 đề tài cấp nhà nước và cấp bộ, xuất bản 25-30 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Nhiều sản phẩm nghiên cứu của trường hiện đang được áp dụng trong thực tiễn sản xuất trên cả nước như: Giống lúa Nông lâm 7, giống sắn KM 419, phân bón hữu cơ vi sinh, vắc-xin phòng bệnh giống lợn con, phòng bệnh tụ huyết trùng trâu bò, quy trình kỹ thuật trồng hoa ly, cà chua, giống cây lâm nghiệp, cây dược liệu… hai năm qua có 15 giống cây dược liệu, hồ sơ được cấp bằng bảo hộ.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng trường và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Hiệu trưởng Trần Văn Điền, và phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Đại học Nông lâm Thái Nguyên trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của khu vực trung du miền núi và cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện tự chủ đại học và đào tạo cán bộ nông, lâm nghiệp có xu hướng giảm, Đại học Nông lâm Thái Nguyên phải là nơi đào tạo cán bộ nông, lâm nghiệp chất lượng cao, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số cho các địa phương và cả nước. Đồng thời, phải vươn nên là trung tâm nghiên cứu khoa học – công nghệ, coi nghiên cứu khoa học – công nghệ, đặc biệt về lâm nghiệp là nền tảng, tương lai của mình.

Đồng chí cho rằng, để trường vươn lên là trung tâm nghiên cứu khoa học về nông, lâm nghiệp, đặc biệt về lâm nghiệp thì phải coi nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ là đột phá, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm, các bộ, ngành, địa phương phải là những người đặt hàng. Đồng thời, trường phải là nơi nêu cao và tỏa sáng giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức.

tag: thư   cảm   ơn   sau   viết   thơ   30   40   nghĩ   san   60   điện   thoại   gồm   6   chữ   tính   xác   suất   thông   vận   tải   43   dưỡng   2   45   ngỏ   2019   chúc   mừng   mời   hay   lời   mẫu   cách   xúc   em   10   55   nói   thpt   diễn   châu   5   nguyễn   tất   trúc   hà   nội   video   kịch   kế   hoạch   luật   y   cần   lương   vinh   mạc   ccb   việt   nam   ty   binh   tìm   hiểu   dẫn   chào