Kỷ niệm ngày thành lập ngành văn phòng

Kỷ niệm ngày thành lập ngành văn phòng
Ngày truyền thống Văn phòng hành chính các cơ quan nhà nước 28/8

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng (28/8/1945-28/8/2017), cán bộ, nhân viên Văn phòng HĐND&UBND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngày 28/8 cách nay 72 năm đã đi vào mốc son lịch sử của dân tộc ta. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc.

Trong số trên mười bộ, ngành được thành lập ngày 28/8/1945 có ngành công tác Văn phòng hành chính Nhà nước; đây là lĩnh vực gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước. Tất cả các công việc từ nhỏ đến lớn, từ bình thường đến quan trọng của một cơ quan, tổ chức muốn đảm bảo hoạt động có kỷ cương chặt chẽ, nề nếp, bắt buộc trong mỗi bộ máy của các cơ quan nhà nước đó phải có một tổ chức để điều hành và giải quyết các việc tham mưu, hành chính, sự vụ. Có thể nói, công tác Văn phòng với vai trò là bộ máy điều hành tổng hợp của cơ quan, nơi thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý, phục vụ hậu cần đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Ngành công tác Văn phòng hành chính ra đời cùng với lịch sử phát triển của các cơ quan nhà nước, có ý nghĩa quan trọng không thể thiếu, gắn liền với sự tồn tại và phát triển vững mạnh của nhà nước trong mỗi cơ quan, tổ chức.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, 100% cán bộ, nhân viên Văn phòng HĐND&UBND phường Giang Biên phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Về công tác tham mưu, tổng hợp: Văn phòng HĐND&UBND phường kịp thời tham mưu UBND phường chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình làm việc năm, kế hoạch chuyên đề thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; tham mưu tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017 và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân cấp phường. Bên cạnh đó, Văn phòng luôn duy trì thực hiện tốt các chế độ thông tin báo cáo hàng tuần, hàng tháng và đột xuất. Các ý kiến kết luận, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan luôn được Văn phòng kịp thời nắm bắt và truyền đạt đến các bộ phận, đơn vị.

Đối với công tác cải cách hành chính, Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và các phong trào trên Cổng thông tin điện tử phường và Quận; duy trì hoạt động của mạng nội bộ thông suốt. Thực hiện Kế hoạch mô hình cơ quan điện tử phường năm 2017, Văn phòng phối hợp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin phường triển khai thí điểm lắp đặt 02 điểm hỗ trợ truy cập đăng ký trực tuyến cho nhân dân, triển khai mô hình dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và trả kết quả tại nhà đối với 02 thủ tục: Đăng ký khai sinh thông thường và Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh và giám sát cán bộ, công chức cơ quan phường trong thực thi công vụ. Tham mưu HĐND và UBND phường tổ chức tiếp dân định kỳ và đột xuất; sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất tại phòng tiếp dân đảm bảo theo quy định.

Công tác văn thư lưu trữ ngày càng khoa học, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng phục vụ tốt các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cũng như phục vụ tác nghiệp của Văn phòng và các bộ phận chuyên môn khác. Công tác hành chính – quản trị đảm bảo kịp thời, luôn sâu sát đến lực lượng bảo vệ, tình hình an ninh trật tự tại cơ quan luôn được đảm bảo. Công tác hậu cần đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo cấp phát đầy đủ chế độ trang thiết bị, văn phòng phẩm, nước uống…. cho các hoạt động trong cơ quan.

Mỗi cán bộ, nhân viên văn phòng UBND&HĐND phường Giang Biên sẽ quyết tâm tiếp tục giữ vững bản lĩnh tư tưởng chính trị, trau dồi đạo đức lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; trách nhiệm, tận tụy với công việc để thật sự xứng đáng là cơ quan tham mưu, phục vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Giang Biên trong sạch, vững mạnh.

tag: khối   csđt   uỷ