Quân hàm công an

Quân hàm công an

Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được chia thành 3 lĩnh vực và theo cấp từ cao xuống thấp như sau:

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ

Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

Cấp tướng

1. Đại tướng

2. Thượng tướng

3. Trung tướng

4. Thiếu tướng

Cấp tá

Cấp tá

1. Đại tá

1. Thượng tá

2. Thượng tá

2. Trung tá

3. Trung tá

3. Thiếu tá

4. Thiếu tá

Cấp úy

Cấp úy

1. Đại úy

1. Đại úy

2. Thượng úy

2. Thượng úy

3. Trung úy

3. Trung úy

4. Thiếu úy

4. Thiếu úy

Hạ sĩ quan

Hạ sĩ quan

Hạ sĩ quan

1. Thượng sĩ

1. Thượng sĩ

1. Thượng sĩ

2. Trung sĩ

2. Trung sĩ

2. Trung sĩ

3. Hạ sĩ

3. Hạ sĩ

3. Hạ sĩ

Chiến sĩ

1. Binh nhất

2. Binh nhì

 Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm:

—  Hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ:

– Hạ sĩ lên Trung sĩ:                                              01 năm;

– Trung sĩ lên Thượng sĩ:                                      01 năm;

– Thượng sĩ lên Thiếu úy:                                     02 năm;

– Thiếu úy lên Trung úy:                                        02 năm;

– Trung úy lên Thượng úy:                                    03 năm;

– Thượng úy lên Đại úy:                                       03 năm;

– Đại úy lên Thiếu tá:                                            04 năm;

– Thiếu tá lên Trung tá:                                         04 năm;

– Trung tá lên Thượng tá:                                     04 năm;

– Thượng tá lên Đại tá:                                         04 năm;

– Đại tá lên Thiếu tướng:                                      04 năm;

Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 04 năm;

— Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

+ Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ.

+ Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân quy định như sau:

Binh nhì lên Binh nhất: 06 tháng;

Binh nhất lên Hạ sĩ: 06 tháng;

Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;

Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm.

+ Thời gian hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm; đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ bị giáng cấp bậc hàm, sau một năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ được xét thăng cấp bậc hàm.

 

 

 

tag: huy hiệu việt nam vạch xanh trong xã hinh anh mới hình ảnh giám đốc đồng nai hà nội logo kon tum đà nẵng tphcm quận tân bình