Quản trị luật thi khối nào – tìm hiểu về ngành quản trị luật

Ngành Quản trị – luật là gì?

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức hiện đại về kinh doanh, quản trị và luật làm nền tảng nghề nghiệp cho nhà quản trị và nhà tư vấn. Sinh viên ngành Quản trị – luật có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, hiểu biết các vấn đề quản trị và các vấn đề có liên quan đến các yếu tố pháp lý. Quản trị – luật là ngành học mới được đào tạo duy nhất tại Đại học luật TP.Hồ Chí Minh. Sinh viên ngành Quản trị – luật ra trường có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp quản trị và luật như: dịch vụ công, thương mại quốc tế, quản trị doanh nghiệp, tài chính, tư vấn quản trị, tư vấn kinh doanh…Điều đặc biệt là ngành Quản trị – luật không tuyển khối C.

Phương thức 1 (xét tuyển thẳng): tối đa 25%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

+ Môn Văn, Toán: đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn tiếng Anh: đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế;

+ Môn Lý, Hóa: đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật;

1 Quản trị – Luật 7340102 Toán, Lý, Hoá: A00 300 20,0%
Toán, Lý, tiếng Anh: A01 20,0%
Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật) 40,0%
Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật) 20,0%

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

– Lớp chất lượng cao ngành Quản trị – Luật: 49.500.000đ/ sinh viên.

 

 

Tag: quản trị luật thi khối nào