Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ

 Ngày 5/7, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tham dự và chủ trì hội nghị.

 Ngoài việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế địa phương; hàng năm UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức ký kết thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị liên quan nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

 Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, các lực lượng đã xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề thời sự để đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với xây dựng, củng cố quốc phòng – an ninh. Do vậy, thế và lực của khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực. Trong 5 năm, đã có hơn 22.500 lượt cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh. Môn học giáo dục quốc phòng an ninh cũng đã được đưa vào các trường phổ thông như những môn học khác. Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Đại học Huế cũng đã bồi dưỡng cho hơn 70.000 sinh viên…

 Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục tập trung xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ, xây dựng các cụm làng xã chiến đấu; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc gắn với củng cố thế trận quốc phòng – an ninh làm nòng cốt, làm nền tảng cho xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ được xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

 Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ..

 Nguồn: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-dinh-1522007ndcp-cua-chinh-phu-ve-khu-vuc-phong-thu-194103.html

 

 

 

 

 

 

 Tag: nđ 15/10/2007 số 10/10/2007 152 2007 152/2007 10 tháng