Thành Lập Công Ty Dược

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Dược. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Dược mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Dược ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Dược

Công ty Dược trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

C : CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Mã ngành nghề của công ty Dược

21 – Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

210 – 2100 – Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

21001 – Sản xuất thuốc các loại

21002 – Sản xuất hoá dược và dược liệu

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Dược

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Dược

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Dược như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Dược

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Dược tờ để đăng ký thành lập công ty Dược

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Dược

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Dược mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Dược

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Dược của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Dược phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Dược

+ Quy trình thành lập công ty Dược đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Dược giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Dược hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dược uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Dược

21: SẢN XUẤT THUỐC, HÓA DƯỢC VÀ DƯỢC LIỆU

210 – 2100: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

Nhóm này gồm: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hoá dược.

Loại trừ:

– Sản xuất cỏ làm thuốc (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã) được phân vào nhóm 10790 (Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu);

– Bán buôn dược phẩm được phân vào nhóm 4649 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình);

– Bán lẻ dược phẩm được phân vào nhóm 4772 (Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Đóng gói các sản phẩm dược được phân vào nhóm 82920 (Dịch vụ đóng gói);

– Sản xuất chất hàn răng, sản xuất xi măng hàn răng được phân vào nhóm 32501 (Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa);

– Nghiên cứu và phát triển ngành dược và công nghệ sinh học được phân vào nhóm 721 (Nghiên cứu và phát triển khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật).

21001: Sản xuất thuốc các loại

Nhóm này gồm:

– Sản xuất thuốc như:

+ Huyết thanh và các thành phần của máu,

+ Vắc xin,

+ Các loại thuốc khác, bao gồm chất vi lượng.

– Sản xuất thuốc tránh thai uống và đặt;

– Sản xuất thuốc chẩn đoán, bao gồm thử thai;

– Sản xuất thuốc chẩn đoán hoạt phóng xạ;

21002: Sản xuất hoá dược và dược liệu

Nhóm này gồm:

– Sản xuất chất hoạt động thuốc được sử dụng cho dược liệu trong sản xuất dược phẩm: Thuốc kháng sinh, vitamin cơ bản, salixilic và axit O- axetinsalixilic…

– Sản xuất hoá dược.

Nhóm này cũng gồm:

– Sản xuất đường hoá học tinh luyện;

– Sản xuất băng gạc, đồ chèn lót, chỉ sinh học, đồ băng bó…

– Sản xuất các sản phẩm sinh học sử dụng làm thuốc (nghiền, tán…).