Thành Lập Công Ty Phát Thanh Truyền Hình

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Phát Thanh Truyền Hình. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Phát Thanh Truyền Hình

Công ty Phát Thanh Truyền Hình trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

J : THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mã ngành nghề của công ty Phát Thanh Truyền Hình

60 – Hoạt động phát thanh, truyền hình

601 – 6010 – 60100 – Hoạt động phát thanh

602 – Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao

6021 – 60210 – Hoạt động truyền hình

6022 – 60220 – Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Phát Thanh Truyền Hình

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Phát Thanh Truyền Hình tờ để đăng ký thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Phát Thanh Truyền Hình

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Phát Thanh Truyền Hình của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Phát Thanh Truyền Hình phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Phát Thanh Truyền Hình

+ Quy trình thành lập công ty Phát Thanh Truyền Hình đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Phát Thanh Truyền Hình giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Phát Thanh Truyền Hình hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Phát Thanh Truyền Hình uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Phát Thanh Truyền Hình

60: HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Ngành này gồm:

– Hoạt động xây dựng chương trình hoặc có quyền phân phối nội dung và phát các chương trình đó, như phát thanh, truyền hình và các chương trình dữ liệu về giải trí, thời sự, dự báo thời tiết, phỏng vấn…;

– Phát sóng các dữ liệu, điển hình là phát trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình. Việc phát sóng có thể được tiến hành bằng cách sử dụng các công nghệ khác nhau, qua không trung, qua vệ tinh, qua mạng dây cáp hoặc qua mạng internet;

– Sản xuất các chương trình chuyên sâu (phiên bản giới hạn như các bản tin thời sự, thể thao, giáo dục và các chương trình định hướng cho thanh niên) trên cơ sở phí hoặc thuê bao, đối với bên thứ ba, cho việc phát sóng tiếp theo đến công chúng.

Loại trừ: Việc phân phối các chương trình thuê bao cáp và thuê bao khác được phân vào ngành 61 (Viễn thông).

601 – 6010 – 60100: Hoạt động phát thanh

Nhóm này gồm:

– Phát thanh trong các phòng phát chương trình và các thiết bị để chuyển tiếp các chương trình đến công chúng, tới các chi nhánh hoặc tới người đăng ký thuê bao;

– Hoạt động của mạng lưới phát thanh, như hoạt động thu và phát tiếng các chương trình tới các chi nhánh hoặc tới người đăng ký thuê bao thông qua phát sóng qua không trung, qua dây cáp hoặc qua vệ tinh;

– Hoạt động phát thanh qua internet (trạm phát thanh internet);

– Phát sóng dữ liệu kết hợp với phát sóng phát thanh.

Loại trừ: Sản xuất chương trình phát thanh qua băng được phân vào nhóm 59200 (Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc).

602: Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao

Nhóm này gồm:

– Hoạt động xây dựng kênh chương trình truyền hình hoàn thiện từ những bộ phận chương trình được mua (ví dụ như phim truyện, phim tài liệu…), hoặc bộ phận chương trình tự sản xuất (như tin tức địa phương) hoặc kết hợp của các bộ phận đó;

– Các chương trình truyền hình hoàn thiện này có thể được phát sóng từ các đơn vị sản xuất hoặc sản xuất để chuyển giao cho người phân phối thứ ba, như các công ty dây cáp hoặc các nhà cung cấp truyền hình qua vệ tinh;

– Phát sóng dữ liệu kết hợp với phát sóng truyền hình.

6021 – 60210: Hoạt động truyền hình

Nhóm này gồm:

– Hoạt động phát sóng hình ảnh qua các kênh truyền hình cùng với âm thanh và dữ liệu thông qua các phòng phát sóng chương trình truyền hình và việc truyền đưa các chương trình qua làn sóng truyền hình công cộng. Những hoạt động trong nhóm này gồm việc đưa ra lịch trình của các chương trình và việc phát sóng các chương trình đó. Lịch trình các chương trình có thể tự làm hoặc thu từ các đơn vị khác;

– Hoạt động chuyển tiếp chương trình truyền hình tới các đài, trạm phát truyền hình, nơi sẽ lần lượt phát sóng các chương trình này tới công chúng theo lịch trình định trước.

Loại trừ: Việc sản xuất các chương trình truyền hình và các chương trình quảng cáo không kết hợp phát sóng được phân vào nhóm 5911 (Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình).

6022 – 60220: Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

Nhóm này gồm: Hoạt động phát triển kênh hoặc sắp xếp hình ảnh, âm thanh và chương trình dữ liệu cho việc truyền đưa trên cơ sở thuê bao tới người phân phối thứ ba, như tới các công ty truyền cáp hoặc tới nhà cung cấp truyền hình vệ tinh. Lịch trình các chương trình có thể tự làm hoặc thu từ nơi khác. Các chương trình này thường là chuyên về các loại như tin tức thời sự, thể thao, giáo dục, chương trình định hướng cho thanh niên và được phát sóng có thời lượng như: chương trình thuê bao các kênh thể thao, chương trình thuê bao các kênh điện ảnh và chương trình thuê bao các kênh thời sự.

Loại trừ:

– Việc sản xuất các yếu tố chương trình truyền hình (như điện ảnh, tư liệu, quảng cáo) được phân vào nhóm 5911 (Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình);

– Chuẩn bị lịch trình các chương trình bao gồm việc phát sóng các chương trình này qua sóng truyền hình công cộng trực tiếp đến người xem được phân vào nhóm 60210 (Hoạt động truyền hình);

– Tập hợp trọn gói các kênh và phân phối các kênh trọn gói đó qua dây cáp hoặc qua vệ tinh đến người xem được phân vào ngành 61 (Viễn thông).