THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG

THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Tư vấn giám sát là một công tác quan trọng không thể thiếu trong công tác xây dựng. Đối với những nhà đầu tư không có chuyên môn về hoạt động tư vấn giám sát công trình xây dựng thì luôn cần có một đơn vị tổ chức có chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn giám sát công trình xây dựng để có thể bảo đảm cho những hoạt động xây dựng, thi công công trình đạt hiệu quả, có chất lượng tối đa. Để có thể ký hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng công trình để cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng chuyên nghiệp, các cá nhân có chuyên môn về lĩnh vực tư vấn giám sát xây dựng có thể thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng để các cá nhân có nhu cầu thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng nắm được quy trình thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng theo quy định của pháp luật.

Công ty tư vấn giám sát xây dựng là gì ?

Công ty tư vấn giám sát xây dựng là doanh nghiệp được thành lập để hoạt động kinh doanh những công việc sau: Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ hay chưa; Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng những điều khoản trên hợp đồng;Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng; Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.

Văn bản pháp luật về thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

-Luật doanh nghiệp;

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP

-Nghị định 108/2018/NĐ-CP;

-Luật xây dựng

-Nghị định 59/2015/NĐ-CP

-Nghị định 42/2017/NĐ-CP

-Nghị định 100/2018/NĐ-CP

đường   khảo   chi   phí   vai   trò

Mã ngành tư vấn giám sát xây dựng

Hoạt động tư vấn giám sát xây dựng không có mã ngành nghề riêng mà hoạt động này được phân vào nhóm hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, cụ thể:

711 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
71101 Hoạt động kiến trúc
71102 Hoạt động đo đạc và bản đồ
71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
712 7120 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Điều kiện thành lập và hoạt đông của công ty tư vấn giám sát xây dựng

Khi thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng phải đáp ứng các điều kiện về tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên gọi của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó; địa chỉ trụ sở của công ty phải rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp; cá nhân, tổ chức tham gia thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng không thuộc đối tượng cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.

– Trong quá trình hoạt động điều kiện về năng lực của công ty giám sát thi công xây dựng như sau:

Hạng I:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

+ Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Hạng II:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Hạng III: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

đường   khảo   chi   phí   vai   trò

Thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng được thực hiện theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Hồ sơ thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

-Điều lệ công ty

-Danh sách thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần)

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng.

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng (trường hợp người thực hiện thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng không phải người đại diện theo pháp luật của công ty tư vấn giám sát xây dựng).

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng tới phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty tư vấn giám sát xây dựng đặt địa chỉ trụ sở chính.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng hợp lệ, phòng đăng ký doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty kinh doanh vật liệu xây dựng.

Bước 3: Khắc con dấu của công ty tư vấn giám sát xây dựng

Sau khi được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, công ty tư vấn giám sát xây dựng tiến hành khắc dấu và gửi thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.  Các cá nhân, tổ chức có thể tra cữu mẫu dấu của công ty tư vấn giám sát xây dựng trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi thành lập công ty, công ty tư vấn giám sát xây dựng cần thực hiện  thủ tục về thuế ban đầu của công ty đó là mua chữ ký số, kê khai nộp thuế môn bài, mở tài khoản ngân hàng và thông báo sử dụng tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký kinh doanh, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, trong quá trình hoạt động công ty tư vấn giám sát xây dựng cần kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng trọn gói, uy tín. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng và cung cấp dịch vụ thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng.

0934562586