Thông tin công ty kiểm toán gafc

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu

Tên tiếng Anh: Global Auditing and Financial Consultancy Co.,Ltd

Tên viết tắt: GAFC Co.,Ltd

Địa chỉ VP: 14B05, Tầng 14, Tòa nhà Indochina Park Tower, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM

Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VND

Các dịch vụ đang cung cấp:

–          Dịch vụ kiểm toán

–          Dịch vụ kế toán

–          Dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn tài chính

SĐT: 08 62 998 263 – 264

Fax: 08 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

Website: www.globalauditing.com

Tag: công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu (gafc)