Thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển phát nhanh

Thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển phát nhanh

Đăng ký ngành nghề chuyển phát nhanh là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Điều kiện ngành nghề chuyển phát nhanh đã được quy định tại Luật Bưu chính và đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP. Cá nhân, tổ chức muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh phải đáp ứng điều kiện ngành nghề chuyển phát nhanh đã được quy định tại hai văn bản trên.

Để được cấp giấy phép kinh doanh chuyển phát nhanh, cá nhân tổ chức cần thành lập công ty đăng ký ngành nghề chuyển phát nhanh. Thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển phát nhanh như sau:

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, bao gồm:

Thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển phát nhanh

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp kinh doanh chuyển phát nhanh

-Điều lệ công ty đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh

-Danh sách thành viên/ cổ đông công ty đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nếu công ty kinh doanh chuyển phát nhanh là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

-Bản sao công chứng CMND của thành viên/cổ đông công ty là cá nhân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên/cổ đông công ty là tổ chức.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển phát nhanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty kinh doanh chuyển phát nhanh có địa chỉ trụ sở.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh hợp lệ, công ty kinh doanh chuyển phát nhanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh chuyển phát nhanh. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh chuyển phát nhanh, công ty kinh doanh chuyển phát nhanh có thể tuyển nhân viên kinh doanh chuyển phát nhanh để tiến hành kinh doanh chuyển phát nhanh.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

Các cá nhân tổ chức có nhu cầu đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nhưng chưa biết tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển phát nhanh như thế nào. Quý khách hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển phát nhanh và cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh.

0934562586