Thông tin công ty diamond star

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN DIAMOND STAR

Tên quốc tế DIAMOND STAR CONSULTING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt DIAMOND STAR

Mã số thuế 0313654917

Địa chỉ Lầu 9, 51D Đinh Bộ Lĩnh , Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện NGUYỄN DANH CÔNG

Điện thoại 028 3511 0053

Ngày hoạt động 2016-02-18

Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

4610Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý (Trừ môi giới bất động sản)
6201Lập trình máy vi tính
6202Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6619Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý )
6622Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm
7020Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán)
7310Quảng cáo
7320Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)
7490Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại, không kể môi giới bất động sản
7810Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
7820Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Hoạt động cho thuê lại lao động (trừ cho thuê lại lao động)
7830Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động )
8211Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
8220Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
8299Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu: Dịch vụ xác định nhu cầu tiêu dùng của khách hàng công ty

Tag: lừa đảo financial cp dv tv dv-tv