Thủ tục đóng công ty

Thủ tục đóng công ty 

Đóng cửa công ty là từ ngữ dùng để nói về việc doanh nghiệp giải thể. Để giải thể các công ty cần thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy trình được quy định tại Luật doanh nghiệp. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục giải thể doanh nghiệp để quý khách tham khảo.

Quy định của Luật doanh nghiệp về giải thể doanh nghiệp

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

tiếng anh gì muốn tnhh một du lịch khoán pouyuen pouchen phú cường vision tàu việt bồi thường nước ngoài ngược thế nào băng xe vào bhxh nhầm treo an austal bình cp lộc hoàng nghệ nhiêu sài gòn thái dương duy thiên hậu phước sông ninh tkv chuyên gói bì sửa nhà bè cọc bê tông chai cấm thuyền sao y damen quất hải sai formosa phẩm hưng thịnh bánh kẹo hàng hóa xuất nhập khẩu vận gạch đà nẵng nai c-one nam hộp thơ hà hồng minh james boat khiên loa lớn nhất giới lô máy mã mtv phà rừng triệu sơn thương mại petrolimex bạch đằng mộc cam ranh strategic marine vũng tuyển dụng uống nha trang piriou quận quảng ngãi hàn cty shipyard ssic shipmarin samsung chữa đào smv 189 úc kcn xuyên ba son giang thừa huế ở nước chai tàu nam triệu nhiêu thế nào uống bình nha trang gì phà rừng piriou tuyển dụng hải petrolimex quận quảng ninh ngãi hàn cam ranh cty sông cấm sài gòn shipyard sơn ssic shipmarin samsung sửa chữa đào smv lô dương 189 bạch đằng việt úc kcn xuyên ba son giang thừa thiên huế ở thơ đà nẵng hà minh vũng vard vinashin vận biển kim xe thùng x51 x46 vào tnhh xốp gói nguyên xuất khẩu dứa hộp xem sao y yanmar z189 (z189) 1tv mtv 2018 2019 cong chuẩn đúng treo mộc tròn hướng dẫn hóa đơn sai tắc tiếng mới mã nhiều nhất mở nhập top 1000 10 chương băng chỗ bhxh lần đầu sáng bạn sẽ chúng tôi sự triển an phú một nai á tân thái thuận cp khí nghệ trăm biết tra cứu hoàng hậu phước nhà bè dầu thạnh tuấn kiệt máy damen quất phẩm dht chế biến bì bán bf tnhh in bì & gói tân vinh xuất nci việt nam mtv máy q nghệ đồ an thiết hoà bán chali vn hòa hưng thịnh hàng chuyên cp hoàng mikyo chế tạo sáng nguyên deli dược phẩm trustar ấn ying feng magix khôi tỉ mút tế hộp cường khánh tấn tuyen hải kiên giang phú ktc ba cô gái mỹ châu vissan pattaya thơ ninh bình blue sea tuyển dụng trái cây ngừ dứa hà vương khẩu ngô ngọt đà nẵng tp sx mst tàu hồng (z173) bộ một 189 ở bạch đằng dương triệu sông cấm pts sơn lô phà rừng thủy khóa mã cam ranh nước uống chai vận biển thế nào nha trang gì tm petrolimex quảng ngãi sửa chữa sài gòn shipyard offshore cnhh saigon thái tàu dương hà sông bến thủy duy đà nẵng ba son tuyển dụng kiền biển việt tín lan hóa nam bắc composite khánh hòa thơ chiến hưng vỏ thép cà mau tnhh hải châu nước ngoài 189 gỗ gấm kiên giang giá ở huy hiển sơn hào hoàng linh hàng hcm thế kỷ khí tkv cp kỹ thuật đức mtv vinacomin mỏ vinashin lớn tphcm strategic marine (nhà máy z189) miền 76 bình nosco nhơn trạch ngầm vân phong thiên hậu phước bộ hồng tân viễn triyards thái tam bạc tp hàn tiến sóng bạch đằng vũng 2019 đầu sao hướng dẫn đâu sửa tạo mã chương tra cứu điện tử bạ ô tô khoán mẹ nhất xây dựng môn bài mới gì nhiều nào 1000 2016 bhxh hai sự triển tiếng anh bạn nếu vào phúc triệu biết mình hay damen cấm đồ hộp cường một xuất nhập khẩu á phẩm xuất phẩm hộp đồ tàu thuyền hà sông đà nẵng tnhh biển việt bắc mtv hải châu huy ở tphcm cp khí mỏ tkv nam tra cứu mở nào mới gì kiểm mình đoàn

Điều 202. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.

6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

8. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của luật doanh nghiệp quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo các bước như sau:

Bước 1:  Thông báo giải thể doanh nghiệp

Sau khi việc giải thể doanh nghiệp được thông qua, doanh nghiệp gửi thông báo giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp xử lý các khoản nợ  của doanh nghiệp

Doanh nghiệp xử lý các khoản nợ của công ty theo thứ tự thanh toán như sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

-Nợ thuế;

-Các khoản nợ khác.

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký  kinh doanh

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký.

Hồ sơ giải thẻ doanh nghiệp bao gồm:

-Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cần lưu ý:

-Doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

-Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

-Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo những người nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Luật DeHa xin gửi đến doanh nghiệp dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu giải thể doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp.