Thủ tục góp vốn thành lập công ty cổ phần

Thủ tục góp vốn thành lập công ty cổ phần

Luật Ngô Gia có nhận được câu hỏi về quy định góp vốn thành lập công ty cổ phần như khi thành lập công ty cổ phần các cổ công có cần làm hợp đồng hay biên bản họp để thỏa thuận về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần hay không? Qua bài viết này Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Điều kiện góp vốn thành lập công ty cổ phần

-Các cổ đông phải góp đủ vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Tài sản góp vốn: Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần không cần có hợp đồng, biên bản thỏa thuận hay quyết định góp vốn thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên trước khi cùng góp vốn thành lập công ty cổ phần các cổ đông là cá nhân có thể làm hợp đồng thỏa thuận về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần, cổ đông là tổ chức có thể tiến hành họp lập biên bản họp và ra quyết định về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Quý khách đang có kế hoạch, đề án thành lập công ty nhưng chưa biết cách thành lập một công ty mới như thế nào và muốn được tư vấn, chia sẻ các quy định về thành lập công ty. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh. Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thành lập công ty uy tín. Hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn và báo chi phí cụ thể về các gói dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi.

0934562586