Thủ Tục Mở Tài Khoản Công Ty Mới Thành Lập

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mới thành lập bao gồm 3 bước

Bước 1: thực hiện hoàn thiện hồ sơ giấy tờ bao gồm:

+ 1 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh

+ 1 bản quyết định bổ nhiệm giám đốc do người đại diện pháp luật đã ký và đóng dấu

+ 1 bản quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được ký và đóng dấu bởi người đại diện pháp luật

+ 1 bản sao chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật

+ 1 bản sao chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hoặc hộ chiếu của kế toán trưởng

+ 1 bản thông báo chấp thuận mẫu dấu

+ Tờ khai đăng ký mở tài khoản do ngân hàng cung cấp

Bước 2: Đem nộp toàn bộ hồ sơ tại ngân hàng cần mở tài khoản cho công ty mới thành lập

Bước 3: Nhận mã số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, đóng tiền ký quỹ trong tài khoản ngân hàng, số tiền tùy theo từng ngân hàng quy dịnh (khoảng 1 triệu đồng)

Sau khi có tài khoản ngân hàng bạn cần phải thông báo số tài khoản ngân hàng lên sở Kế Hoạch Đầu Tư.

Thủ tục khai báo tài khoản ngân hàng lên sở Kế Hoạch Đầu Tư như sau:

Bước 1: Điền thông thông báo tin tài khoản ngân hàng ( Theo mẫu II-1) ( Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu). Sau đó đem scan tờ khai này.

Bước 2: Tiến hành đăng ký thông báo tài khoản ngân hàng qua mạng điện tử tại website: dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3:  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo Hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ, doanh nghiệp mang toàn bộ hồ sơ gốc ( đã scan) nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư để nhận “ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch đầu tư cấp.”

Trên đây là hướng dẫn tường tự các bước thực hiện thủ tục mở tài khoản công ty mới thành lập. Chúc quý doanh nghiệp mở tài khoản cho công ty mới thành lập thành công