Thủ tục mở tài khoản ngân hàng của công tyThủ tục mở tài khoản ngân hàng của công ty

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng của công ty

Tài khoản ngân hàng của công ty dùng để công ty giao dịch, thanh toán với cá nhân, tổ chức.

Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng của công ty tại các ngân hàng như vietcombank, techcombank, viettinbank, vp bank…..

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng, thông thường hồ sơ yêu cầu mở tài khoản ngân hàng của công ty bao gồm:

  • Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng ( theo mẫu của ngân hàng)
  • Điều lệ công ty
  • Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty

Công ty nộp giấy tờ nêu trên đến ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng của công ty.

Lưu ý:  Trong 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng, công ty cần làm thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

tag: nào   tốt   nhất   cho   quản   lý   quỹ   techcombank