Thủ tục thành lập công ty giám định

Thủ tục thành lập công ty giám định

Khác với những quy định thành lập công ty tư vấn giám sát được quy định trong các văn bản về xây dựng thì các quy định về giám định thương mại lại được quy định trong luật thương mại và các văn bản liên quan. Luật thương mại quy định về dịch vụ giám định như sau: Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khác một số quy định về thành lập công ty tư vấn giám định, điều kiện thành lập công ty giám định, thủ tục thành lập công ty giám định.

thành lập công ty giám định quy định thành lập công ty tư vấn giám sát

  1. Điều kiện thành lập công ty giám định

Tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định phải đáp ứng các điều kiện sau:

–  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo luật định;

– Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

– Về phạm vi kinh doanh dịch vụ giám định thương mại:Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại chỉ được cung cấp dịch vụ giám định trong các lĩnh vực giám định.

Tiêu chuẩn giám định viên: Giám định viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;

– Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;

– Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.

  1. Thủ tục thành lập công ty giám định

Hồ sơ thành lập công ty giám định, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty giám định;
  • Điều lệ công ty giám định;
  • Danh sách thành viên/cổ đông của công ty dịch vụ giám định
  • Bản sao CMND của thành viên/cổ đông công ty giám định là cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập đối với thành viên/cổ đông là tổ chức.
  • Hợp đồng với Luật Ngô Gia về việc thành lập công ty giám định.

Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị hồ sơ liên quan đến thành lập công ty giám định và thay mặt quý khách nộp hồ sơ, nhận kết quả thực hiện thủ tục thành lập công ty giám định đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty giám định đặt trụ sở.

  1. Dịch vụ thành lập công ty giám định

Luật Ngô Gia xin tư vấn điều kiện thành lập công ty giám định và cung cấp dịch vụ thành lập công ty giám định đến quý khách. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty giám định hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty giám định.

điều kiện thành lập công ty giám định quy định thành lập công ty tư vấn giám sát

Tag: điều kiện thành lập công ty giám định