Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có rất nhiều cá nhân, tổ chức còn băn khoăn có nên thành lập công ty hợp danh hay góp vốn thành lập công ty hợp danh hay không. Luật Ngô Gia xin tư vấn thành lập công ty hợp danh, điều kiện thành lập công ty hợp danh, hồ sơ thành lập công ty hợp danh, thủ tục thành lập của công ty hợp danh và cách thức thành lập công ty hợp danh.

thành lập công ty hợp danh thành lập công ty luật hợp danh đơn thành lập công ty hợp danh điều kiện thành lập công ty hợp danh thủ tục thành lập công ty hợp danh hồ sơ thành lập công ty hợp danh tư vấn thành lập công ty hợp danh góp vốn thành lập công ty hợp danh có nên thành lập công ty hợp danh đăng ký thành lập công ty hợp danh
Điều kiện thành lập công ty luật hợp danh
  1. Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là công ty được thành lập bởi ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn thành lập công ty hợp danh. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Ngoài những điều kiện chung về tên, địa chỉ trụ sở….thì theo quy định trên điều kiện thành lập công ty hợp danh là phải có ít nhất 02 thành viên hợp danh góp vốn thành lập công ty hợp danh.

Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình nên thường thành viên hợp danh có mối quan hệ chặt chẽ, tin tưởng lần nhau, là những thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết do đó nếu các thành viên trong gia đình muốn thành lập công ty gia đình có thể lựa chọn loại hình công ty hợp doanh.

  1. Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh bao gồm:  Quý khách có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu hồ sơ thành lập công ty hợp danh:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty hợp danh(đơn thành lập công ty hợp danh);
  • Điều lệ công ty hợp danh;
  • Danh sách thành viên của công ty hợp danh;
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân, tổ chức của thành viên công ty hợp danh;
  • Hợp đồng với Luật Ngô Gia về thành lập công ty hợp danh

Quy trình thành lập công ty hợp danh: Công ty hợp danh nộp hồ sơ thành lập công ty hợp danh đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp danh đặt trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công ty hợp danh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  1. Dịch vụ thành lập công ty hợp danh

Luật Ngô Gia xin tư vấn thành lập công ty hợp danh, điều kiện thành lập công ty hợp danh, hồ sơ thành lập công ty hợp danh, thủ tục thành lập của công ty hợp danh và cách thức thành lập công ty hợp danh, kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh tới quý khách. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty hợp danh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty hợp danh.

công ty hợp danh là công ty được thành lập bởi cách thức thành lập công ty hợp danh dịch vụ thành lập công ty hợp danh kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh mẫu hồ sơ thành lập công ty hợp danh hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh điều kiện thành lập công ty luật hợp danh quy trình thành lập công ty hợp danh thủ tục thành lập công ty luật hợp danh thủ tục thành lập của công ty hợp danh
Thủ tục thành lập công ty luật hợp danh