Thủ tục đăng ký thành lập công ty liên doanh

Thủ tục đăng ký thành lập công ty liên doanh

Các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thường có thế mạnh là khoa học công nghệ, trình độ quản lý và có mối quan hệ rộng với nhiều khách hàng cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài lại bị hạn chế về việc tìm hiểu thị trường và pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư, điều này là một hạn chế rất lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Để khắc phục hạn chế này, các nhà đầu tư nước ngoài luôn muốn tìm đối tác trong nước để hợp tác kinh doanh. Các công ty trong nước cũng muốn liên kết với nhà đầu tư nước ngoài để học hỏi công nghệ và nâng cao trình độ quản lý. Do đó, thành lập công ty liên doanh là một giải pháp hiệu quả và đang được các nhà đầu tư lựa chọn, các nhà đầu tư trong nước có thể thành lập công ty liên doanh trong nước, thành lập công ty liên doanh nước ngoài, các công ty liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty tnhh hoặc công ty cổ phần. Khi liên doanh các nhà đầu tư có thể ký kết hợp đồng liên doanh thành lập công ty với nhau, các nhà đầu tư có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về mẫu hợp đồng thành lập công ty liên doanh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài và hướng dẫn hồ sơ thành lập công ty liên doanh nước ngoài, thủ tục thành lập công ty liên doanh trong nước, các bước thành lập công ty liên doanh.

thành lập công ty liên doanh điều kiện thành lập công ty liên doanh điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài quy trình thành lập công ty liên doanh quy định về thành lập công ty liên doanh mẫu hợp đồng thành lập công ty liên doanh
Quy định thành lập công ty liên doanh

1.     Điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Công ty liên doanh được thành lập dưới hình thức hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là công ty cổ phần. Theo các quy định về thành lập công ty liên doanh, muốn thành lập công ty liên doanh, điều kiện thành lập công ty liên doanh như sau:

Điều kiện về chủ thể của công ty liên doanh:

–  Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không trong thời gian chấp hành hình phạt tù cũng như không thuộc các trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014.

–  Đối với nhà đầu tư là pháp nhân: được thành lập hợp pháp, vẫn đang tồn tại tại thời điểm thực hiện đầu tư.

Điều kiện về năng lực tài chính:

–  Năng lực tài chính của chỉ đầu tư phải tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án.

–  Ngân hàng giữ số tiền gửi sử dụng cho mục đích đầu tư của nhà đầu tư phải là ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

–  Vốn pháp định của công ty: đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật Việt Nam về công ty liên doanh.

hướng dẫn thủ tục thành lập công ty liên doanh thủ tục đăng ký thành lập công ty liên doanh công ty liên doanh được thành lập dưới hình thức thành lập công ty liên doanh nước ngoài thành lập công ty liên doanh trong nước các bước thành lập công ty liên doanh hồ sơ thành lập công ty liên doanh
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty liên doanh
  1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty liên doanh

Theo quy định về thành lập công ty liên doanh, tùy theo mỗi loại hình công ty liên doanh doanh nghiệp mà hồ sơ thành lập công ty liên doanh nhà đầu tư phải chuẩn bị sẽ bao gồm các giấy tờ khác nhau nhưng nhìn chung, hồ sơ thành lập công ty liên doanh nước ngoài sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

-Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ;

-Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Điều lệ công ty;
-Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
– Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
– Giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường.

Quy trình thành lập công ty liên doanh: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn theo quy định với từng loại dự án đầu tư, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Dịch vụ thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Các nhà đầu tư hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài, hồ sơ thành lập công ty liên doanh nước ngoài, thủ tục thành lập công ty liên doanh trong nước cũng như được cung cấp dịch vụ thành lập công ty liên doanh trọn gói.

hồ sơ thành lập công ty liên doanh nước ngoài hợp đồng liên doanh thành lập công ty quy định thành lập công ty liên doanh thủ tục thành lập công ty liên doanh thành lập công ty liên doanh với nước ngoài thủ tục thành lập công ty liên doanh trong nước