Tốt nghiệp cao đẳng gọi là gì

Tốt nghiệp cao đẳng gọi là gì

Khoản 2 Điều 12 Luật giáo dục 2019 quy định:

“Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”.

Điều 38 Luật giáo dục đại học 2012 quy định:

“Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”.

Hiện nay, cụm từ “cử nhân” cũng được ghi trên bằng cao đẳng đối với người tốt nghiệp một số ngành, nghề đào tạo nhất định.

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định người tốt nghiệp trình độ cao đẳng giáo dục nghề nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành.

Cụ thể, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng giáo dục nghề nghiệp sẽ tùy theo ngành, nghề đào tạo mà người học đã học để ghi cụm từ “DANH HIỆU CỬ NHÂN THỰC HÀNH” hoặc “DANH HIỆU KỸ SƯ THỰC HÀNH” nên dẫn đến việc một số người học tốt nghiệp cao đẳng nhưng trên bằng vẫn có chữ “Cử nhân” như bạn đọc nêu.

 

 

 

tag: tiếng anh mất chính quy mới xây dựng dược luận phật nghệ tin