Tư vấn pháp luật lao động

Nhịp sống hiện đại của nền kinh tế thị trường đã mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động cũng như bên tuyển dụng. Tuy nhiên việc có nhiều cơ hội việc làm cũng dẫn đến nhu cầu cần tư vấn pháp luật lao động cao hơn từ cả hai phía. Nhằm nâng cao hiểu biết của người lao động và bên tuyển dụng, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động qua điện thoại.

I. Tư vấn các vấn đề về việc làm

 • Tư vấn quyền làm việc của người lao động.
 • Tư vấn quyền tuyển dụng người lao động.
 • Tư vấn các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động cũng như bên tuyển dụng lao động.

II. Tư vấn hợp đồng lao động

 • Tư vấn giao kết hợp đồng lao động hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Tư vấn nghĩa vụ của các bên đối với hợp đồng lao động.
 • Tư vấn hành vi không không được làm khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động.
 • Tư vấn các loại hợp đồng lao động
 • Tư vấn nội dung hợp đồng và phụ lục hợp đồng lao động
 • Tư vấn các vấn đề về thử việc

tư vấn luật lao động và tư vấn pháp luật lao động qua tổng đài điện thoại

III. Tư vấn các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

 • Tư vấn các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Tư vấn các quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của các bên trong những trường hợp như thế nào.
 • Tư vấn nghĩa vụ của các bên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Tư vấn pháp luật lao động liên quan đến trợ cấp thôi việc

IV. Tư vấn các vấn đề về hợp đồng lao động vô hiệu

 • Tư vấn các trường hợp nào thì hợp đồng lao động vô hiệu
 • Tư vấn hợp đồng lao động vô hiệu từng phần
 • Tư vấn cách xử lý khi hợp đồng lao động vô hiệu

V. Tư vấn các vấn đề về tiền lương

 • Tư vấn mức lương tối thiểu
 • Tư vấn các định mức lao động
 • Tư vấn tiền lương khi làm việc ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ tết
 • Tư vấn pháp luật lao động liên quan đến tạm ứng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng của người lao động

VI. Tư vấn các vấn đề về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 • Tư vấn giờ làm việc bình thường, giờ làm việc ban đêm, làm thêm giờ
 • Tư vấn về nghỉ trong giờ, nghỉ chuyển ca, nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm
 • Tư vấn về nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng và khi nào thì nghỉ không được hưởng lương
 • Tư vấn thời giờ làm việc đối với lao động có tính chất công việc đặc biệt

VIII. Tư vấn về kỉ luật lao động

 • Tư vấn trình tự xử lý kỷ luật lao động
 • Tư vấn thời hiệu kỷ luật lao động
 • Tư vấn pháp luật lao động khác như : hình thức kỷ luật, xóa kỷ luật…

IX. Tư vấn tai nạn nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp

X. Tư vấn các vấn đề đối với lao động nữ, lao động chưa đủ tuổi thành niên, lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật

XI. Tư vấn lao động nước ngoài và tổ chức lao động nước ngoài

XII. Tư vấn bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động

Chúng tôi tự hào khi là địa chỉ tin cậy của khách hàng khi cần được tư vấn luật lao động