Vệ sinh an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là gì, an toàn vệ sinh thực phẩm là gì

An toàn thực phẩm là gì hay an toàn vệ sinh thực phẩm là gì. Đây thuật ngữ để chỉ toàn bộ những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh đối với thực phẩm, từ việc xử lý, chế biến và bảo quản thực phẩm bằng những phương pháp nhất định để phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rất quan trọng đối với sức khỏe của con người.  Do đó, pháp luật cũng có những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với những cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm hay dịch vụ ăn uống. Cá nhân tổ chức kinh doanh thực phẩm phải xin cấp Giấy chứng nhân vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi tiến hành kinh doanh.

Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:

– Đơn đề nghị câp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

– Bản sao Giấy phép kinh doanh;

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

– Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm do cá nhân, tổ chức kinh doanh

– Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất kinh doanh

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của từng cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm trong cơ sở

Thời hạn cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn 30-45 này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hy vọng bài viết cung cấp tới quý khách hiểu về an toàn thực phẩm là gì, vệ sinh an toàn thực phẩm là gì, thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.