Vì sao đông nam bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài

Vì sao đông nam bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài

Câu 1:

Đông Nam Bộ thu hút mạnh đầu tư nước ngoài do:

+ Vị trí địa lí thuận lợi giao lưu với các vùng trong nước, với nước ngoài bằng nhiều loại hình giao thông, đặc biệt là giao thông đường biển qua cụm cảng Sài Gòn, Cát Lái – Hiệp Phước và các cảng Vùng Tàu, Thị Vải.

+ Điều kiện địa chất, khí hậu nhìn chung ổn định, mặt bằng xây dựng tốt.

+ Có trữ lượng dầu khí khá lớn ở vùng thềm lục địa, nguồn nguyên liệu cây công nghiệp phong phú, kề liền với các vùng nguyên liệu (nông sản, thủy sản, lâm sản) và thị trường quan trọng (Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Campuchia).

+ Số dân đông, năng động, tập trung nhiều lao động có tay nghề, có chuyên môn kĩ thuật.

+ Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển tương đối đồng bộ.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

+ Có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.

Câu 1 Đông Nam Bộ thu hút mạnh đầu tư nước ngoài do:

+ Vị trí địa lí thuận lợi giao lưu với các vùng trong nước, với nước ngoài bằng nhiều loại hình giao thông, đặc biệt là giao thông đường biển qua cụm cảng Sài Gòn, Cát Lái – Hiệp Phước và các cảng Vùng Tàu, Thị Vải.

+ Điều kiện địa chất, khí hậu nhìn chung ổn định, mặt bằng xây dựng tốt.

+ Có trữ lượng dầu khí khá lớn ở vùng thềm lục địa, nguồn nguyên liệu cây công nghiệp phong phú, kề liền với các vùng nguyên liệu (nông sản, thủy sản, lâm sản) và thị trường quan trọng (Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Campuchia).

+ Số dân đông, năng động, tập trung nhiều lao động có tay nghề, có chuyên môn kĩ thuật.

+ Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển tương đối đồng bộ.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

+ Có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.

Câu 2 Tiềm năng và tình hình phát triển ngành dầu khí của nước ta:

-Dầu mỏ phân  bố trong các mỏ trầm tích ở thềm lục địa trữ lượng lớn.

-Là ngành kinh tế biển mũi nhọn. Có giá trị xuất khẩu cao.

-Khu công nghiệp hóa dầu Dung Quất đang hình thành.

-Công nghiệp chế biến dầu khí phục vụ cho các ngành khác (điện, phân bón,hóa học..)

Câu 3 Ở thành phố Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi nhất định đối với hoạt động xuất khẩu:

Vị trị thuận lợi, cảng quốc tế Sài Gòn

Cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện và hiện đại

Nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh tạo ra nhiều hàng xuất khẩu.

Là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

=>Hoạt động xuất nhập khẩu dẫn đầu cả nước.

 

 

Tag: tại biết nào để