Home / Tư vấn pháp lý / Có phải Amiăng bị cấm nhập khẩu

Có phải Amiăng bị cấm nhập khẩu

Câu hỏi về vấn đề có phải Amiăng bị cấm nhập khẩu

Tôi là 1 doanh nhân buôn vật liệu xây dựng, vừa qua tôi mới kí hợp đồng với doanh nghiệp trung quốc, và đặt mua của họ 1 lượng lớn Amiăng thuộc nhóm amfibole, nhưng hiện giờ tôi đang gặp khó khăn trong việc nhập vào VN, vậy tổng đài cho tôi hỏi rằng,

  • có phải Amiăng bị cấm nhập khẩu
  • mã số hóa chất bị cấm và mô tả hóa chất amiang đó

Mong tổng đài có câu trả lời sớm để tôi còn hủy đơn hàng chứ nếu không kịp thì công ty tôi sớm gặp nguy.

Trả lời: Dựa vào thông tư Số: 25/2016/TT-BXD

thì có 1 số Amiăng thuộc nhóm amfibole bị cấm như sau

Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khu

TT

Mã HS

Mô tả hàng hóa

 

Amiăng

1

2524.10.00 – Crocidolite:

Crocidolite (amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hóa học: 3H2O.2Na2O.6(Fe2Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;

2

2524.90.00 – Loại khác: 2524.90.00

Amosite (amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hóa học: 5,5FeO.1,5MgO.8SiO2.H2O;

Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;

Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO4MgO.FeO.8SiO2.H2O;

Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O

Amiăng thô ở dạng đá, sợi thô, sợi đã được đập nhỏ, hạt mỏng, bột hay amiăng phế liệu thuộc các mã snêu trên. Khi amiăng đã được gia công quá mức (nhuộm, chải…), đã qua xử lý và đã làm thành các thành phẩm của amiăng thì tùy theo mặt hàng cụ thể đphân loại vào các mã stương ứng.

 

Gọi Ngay!