Home / Tổng hợp / Mẫu điều lệ của công ty cổ phần

Mẫu điều lệ của công ty cổ phần

Mẫu điều lệ của công ty cổ phần

Thuật ngữ điều lệ là một thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong doanh nghiệp. Vậy điều lệ là gì ? điều lệ công ty cổ phần là gì, điều lệ công ty cổ phần có gì khác với các loại hình công ty khác, điều lệ mới nhất theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 của công ty cổ phần có gì mới so với Luật doanh nghiệp năm 2005. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về điều lệ công ty cổ phần và hướng dẫn xây dựng nội dung điều lệ công ty cổ phần.

Mẫu điều lệ của công ty cổ phần

Điều lệ là gì? Điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Có thể hiệu điều lệ là bản thỏa thuận giữa những người tham gia thành lập công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về thuế, về lao động….để làm kim chỉ nam, là nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ của công ty cổ phần là bản thỏa thuận giữa các cổ đông với nhau để xây dựng quy chế hoạt đông của công ty cổ phần. Do có vai trò quan trọng của điều lệ nên việc xây dựng từ việc soạn thảo dự thảo điều lệ, đến việc lập tờ trình để bổ sung, sửa chữa hay thay đổi nội dung điều lệ của công ty phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục thay đổi theo quy định của pháp luật. Điều lệ của công ty phải được các cổ đông thông qua và được lưu tại trụ sở công ty dưới dạng bản cứng, bản mềm file doc, fdf….

Nội dung điều lệ của công ty cổ phần

Các công ty cổ phần dù là kinh doanh thương mại, xây dựng, tư vấn thiết kế hay du lịch, đã niêm yết hay đại chúng, là công ty cổ phần có vốn nhà nước hay có vốn tư nhân, dù là công ty cổ phần nhỏ hay là công ty lớn như các công ty cổ phần vincom thuộc tập đoàn vingroup, công ty cổ phần sữa vinamilk việt nam, công ty cổ phần traphaco, công ty cổ phần dược phẩm hậu giang, công ty cổ phần cấp nước, công ty cổ phần chứng khoán sài gòn, công ty cổ phần đường biên hòa, tổng công ty cổ phần vinaconex, công ty cổ phần xi măng bỉm sơn, công ty cổ phần cảng hải phòng, công ty cổ phần tập đoàn hòa phát, công ty cổ phần fpt, công ty cổ phần hoàng anh gia lai thì điều lệ của các công ty cổ phần này đều phải có các nội dung đó là:

 • Tên tiếng việt, tiếng anh(nếu có), địa chỉ trụ sở của công ty, tên chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có của công ty;
 • Con dấu của công ty;
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ, số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá của từng loại cổ phần;
 • Cổ đông công ty và tỷ lệ góp vốn của cổ đông;
 • Quyền và nghĩa vụ của cổ đông;
 • Cơ cấu quản lý của công ty: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc, tổng giám đốc của công ty
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương, thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Chế độ tài chính của công ty
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Mẫu điều lệ của công ty cổ phần

Ngoài những nội dung trên đối với công ty cổ phần đại chúng, khi xây dựng điều lệ công ty cổ phần đại chúng cần thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC.

Một số điểm khác của điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2005.

Sau khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 thì các doanh nghiệp thành lập sau ngày 1/7/2015, 2016,2017 cho đến nay đều thực hiện việc soạn thảo điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014. Từ trước ngày 1/7/2015 như các năm 2014, 2013,2012 thì điều lệ công ty cổ phần được xây dựng trên cở sở luật doanh nghiệp 2005. Hai luật này có một số điểm khác nhau về quy định điều lệ của công ty cổ phần đó là:

-Điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2005 khi chưa được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận thì được gọi là dự thảo điều lệ, và phải có bìa điều lệ. Theo luật doanh nghiệp 2014 thì khi nộp hồ sơ đăng ký công ty cổ phần điều lệ không cần có chữ dự thảo, không cần có bìa điều lệ.

– Về nội dung các điều khoản trong điều lệ thì so với luật doanh nghiệp 2005 thì điều lệ theo luật 2014 cụ thể, rõ ràng hơn. Có thay đổi một số nội dung liên quan đến con dấu, người đại diện theo pháp luật……

Trên đây là một số quy định về điều lệ công ty cổ phần để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Nếu các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty cổ phần nhưng chưa biết cách xây dựng điều lệ công ty như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty.

0934562586

Gọi Ngay!