Home / Tổng hợp / Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

Công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

N : HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Mã ngành nghề của công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

80 – Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn

801 – 8010 – 80100 – Hoạt động bảo vệ tư nhân

802 – 8020 – 80200 – Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

803 – 8030 – 80300 – Dịch vụ điều tra

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử tờ để đăng ký thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

+ Quy trình thành lập công ty Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Dịch Vụ Điều Tra Thám Tử

80: HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA BẢO ĐẢM AN TOÀN

Ngành này gồm: Các dịch vụ liên quan đến an toàn như: dịch vụ điều tra và thám tử; dịch vụ bảo vệ và tuần tra; nhận và chuyển tiền, biên lai và các tài sản giá trị khác với người và thiết bị bảo vệ đi kèm trong quá trình di chuyển; hoạt động của hệ thống báo động điện tử, như báo trộm hoặc cháy, hệ thống giám sát từ xa, thường bao gồm cả dịch vụ bán, lắp đặt và sửa chữa. Nếu những hoạt động này được thực hiện riêng biệt, thì được phân vào bán lẻ, xây dựng…

801 – 8010 – 80100: Hoạt động bảo vệ tư nhân

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ sau: dịch vụ tuần tra và bảo vệ, nhận và chuyển tiền, hóa đơn hoặc các tài sản có giá trị khác với người và thiết bị bảo vệ đi kèm những tài sản trên trong quá trình di chuyển.

Nhóm này cũng gồm:

– Dịch vụ xe bọc thép;

– Dịch vụ vệ sĩ;

– Dịch vụ máy dò tìm;

– Dịch vụ in dấu vân tay;

– Dịch vụ bảo vệ an toàn.

Loại trừ:

– Hoạt động an toàn được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

802 – 8020 – 80200: Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

Nhóm này gồm:

– Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo dưỡng;

– Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.

Các đơn vị thực hiện hoạt động này cũng có thể tham gia vào việc bán thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.

Loại trừ:

– Lắp đặt hệ thống báo động an toàn điện tử được phân vào nhóm 43210 (Lắp đặt hệ thống điện);

– Bán thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn, không có kiểm tra, lắp đặt hoặc dịch vụ bảo dưỡng được phân vào nhóm 47599 (Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Tư vấn bảo đảm an toàn được phân vào nhóm 74909 (Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu);

– Hoạt động trật tự an toàn được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội);

– Dịch vụ làm chìa khóa được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình chưa được phân vào đâu).

803 – 8030 – 80300: Dịch vụ điều tra

Nhóm này gồm: Dịch vụ điều tra và thám tử. Các hoạt động của tất cả các thám tử tư nhân, thuộc các loại khách hàng hoặc mục đích điều tra đều nằm trong nhóm này.

 

Tag: thành lập văn phòng thám tử tư, thành lập công ty thám tử

Gọi Ngay!