Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Tua Du Lịch

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Dịch Vụ Tua Du Lịch

Công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

N : HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Mã ngành nghề của công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch

79 – Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

791 – Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

7911 – 79110 – Đại lý du lịch

7912 – 79120 – Điều hành tua du lịch

799 – 7990 – 79900 – Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Tua Du Lịch

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Dịch Vụ Tua Du Lịch tờ để đăng ký thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Dịch Vụ Tua Du Lịch

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Dịch Vụ Tua Du Lịch phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Dịch Vụ Tua Du Lịch

+ Quy trình thành lập công ty Dịch Vụ Tua Du Lịch đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Tua Du Lịch giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Tua Du Lịch hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Tua Du Lịch uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Dịch Vụ Tua Du Lịch

79: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI LÝ DU LỊCH, KINH DOANH TUA DU LỊCH VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ, LIÊN QUAN ĐẾN QUẢNG BÁ VÀ TỔ CHỨC TUA DU LỊCH

Ngành này gồm: Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch và các hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi các đại lý như điều hành tua, các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Ngành này cũng gồm: Hoạt động hướng dẫn du lịch.

791: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch và các hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi các đại lý như điều hành tua.

7911 – 79110: Đại lý du lịch

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch…

7912 – 79120: Điều hành tua du lịch

Nhóm này gồm: Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua. Các tua du lịch có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các nội dung: vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn, tham quan các điểm du lịch như bảo tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà hát, ca nhạc hoặc các sự kiện thể thao.

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động hướng dẫn du lịch.

799 – 7990 – 79900: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Nhóm này gồm:

– Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và thể thao;

– Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng;

– Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các sự kiện vui chơi, giải trí khác;

– Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch;

– Hoạt động xúc tiến du lịch.

Loại trừ:

– Đại lý du lịch và điều hành tua được phân vào các nhóm 79110 (Đại lý du lịch) và nhóm 79120 (Điều hành tua du lịch);

– Tổ chức và điều hành các sự kiện như họp, hội nghị, họp báo được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại)