Thành Lập Công Ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

Công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

N : HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Mã ngành nghề của công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

78 – Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

781 – 7810 – 78100 – Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

782 – 7820 – 78200 – Cung ứng lao động tạm thời

783 – 7830 – Cung ứng và quản lý nguồn lao động

78301 – Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

78302 – Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Dịch Vụ Lao Động Việc Làm tờ để đăng ký thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Dịch Vụ Lao Động Việc Làm phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

+ Quy trình thành lập công ty Dịch Vụ Lao Động Việc Làm đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Lao Động Việc Làm giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Lao Động Việc Làm hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch Vụ Lao Động Việc Làm uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Dịch Vụ Lao Động Việc Làm

78: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Ngành này gồm: Các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao động, cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng theo kỳ hạn để bổ sung vào lực lượng lao động của khách hàng, các hoạt động cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ quản lý nguồn nhân lực với vai trò môi giới.

Ngành này cũng gồm:

– Hoạt động nghiên cứu quản lý và giới thiệu nghề nghiệp;

– Hoạt động của các công ty tuyển chọn diễn viên.

Loại trừ: Hoạt động của các tổ chức nghệ thuật được phân vào nhóm 74909 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu)

781 – 7810 – 78100: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Nhóm này gồm: Hoạt động lập danh sách, tuyển dụng lao động, giới thiệu việc làm, những người được giới thiệu không làm trong các công ty môi giới.

Nhóm này cũng gồm:

– Tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu và sắp xếp lao động bao gồm cả quản lý;

– Hoạt động của các hãng tìm kiếm diễn viên;

– Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao động trên mạng.

Loại trừ: Hoạt động của các tổ chức nghệ thuật được phân vào nhóm 74900 (Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác chưa được phân vào đâu).

782 – 7820 – 78200: Cung ứng lao động tạm thời

Nhóm này gồm: Cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng trong một thời gian hạn định để bổ sung vào lực lượng lao động của khách hàng, những người được tuyển dụng là lao động của khu vực dịch vụ lao động tạm thời. Tuy nhiên, các đơn vị được phân loại ở đây không thực hiện việc giám sát trực tiếp lao động của họ trong khi làm việc cho khách hàng.

783 – 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Nhóm này gồm: Các hoạt động cung cấp nguồn lao động dài hạn, ổn định, quản lý nguồn lao động trong nước, đại diện cho người lao động trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, nhưng họ không có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát người lao động.

Loại trừ:

– Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh phân vào nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;

– Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động phân vào nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố đó.

78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhóm này gồm: Các hoạt động cung cấp nguồn lao động dài hạn, ổn định, quản lý nguồn lao động làm việc ở nước ngoài, đại diện cho người lao động trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, nhưng họ không có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát người lao động.

Loại trừ:

– Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh, được phân theo nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;

– Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động, xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố nguồn lao động đó.

Tag: thành lập công ty xkld, thành lập công ty xuất khẩu lao động, thành lập công ty nhân sự, thành lập công ty săn đầu người