4 Câu Hỏi Thường Gặp Về Vốn Điều Lệ Công Ty

1. Thời hạn góp vốn điều lệ công ty

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đều có chung quy định về thời hạn góp vốn

DN thành lập trước ngày 1/7/2015 (theo NĐ 102/2010/NĐ-CP):

+ Cổ phần là 90 ngày

+ TNHH là 36 tháng

DN thành lập từ ngày 1/7/2015 (theo luật DN 68/2014/QH13):

+ Cả công ty Cổ Phần và TNHH đều có thời hạn góp là 90 ngày

2. Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ khi nào

– Giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông

– Giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty mua lại cổ phần đã phát hành

– Giảm vốn điều lệ trong trường hợp các cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định

3. Vốn điều lệ tối thiểu công ty tnhh

– Câu trả lời là còn tuỳ vào công ty TNHH đó sẽ đăng ký ngành nghề kinh doanh gì.

+ Trường hợp nếu công ty TNHH đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định, thì theo luật không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Các bạn nên tham khảo danh sách ngành nghề đăng ký kinh doanh tại bài: “Danh sách ngành nghề đăng ký kinh doanh“. Trong thực tế có nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký vốn điều lệ công ty là 1 triệu đồng, điều này hoàn toàn pháp luật không cấm, tuy nhiên khi đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp như vậy thì khi đi giao dịch và làm việc với đối tác, các cơ quan ngân hàng, thuế thì họ thường không tin tưởng doanh nghiệp này và rất hạn chế giao dịch và cũng là một trở ngại lớn khi đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp. Cho nên cần đăng ký mức tương đối và phù hợp với thực tế để thuận tiện hơn cho việc kinh doanh.

+ Trường hợp nếu công ty TNHH đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động, thì vốn tối thiểu để thành lập công ty chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó

4. Hướng dẫn tra cứu vốn điều lệ của công ty

Nếu ngày xưa, vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp được cho là thông tin “nhạy cảm” của công ty, doanh nghiệp đó và không được công bố ra bên ngoài thì hiện nay, việc tra cứu vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã được công khai và minh bạch hóa hơn.

Bạn có thể tra cứu vốn điều lệ công ty trên cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp, trên cổng thông tin điện tử quốc gia đã cung cấp hết những thông tin chi tiết và khá đầy đủ về các thông tịn của các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn ở Việt Nam. Các thông tin cụ thể như là tên công ty, địa chỉ, cách thức liên hệ, mã số kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, tình trạng hoạt động và vốn điều lệ của doanh nghiệp, công ty đó.

Muốn tra cứu thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử thì đầu tiên bạn phải truy cập vào địa chỉ website chính thức của công thông tin đăng kí doanh nghiệp đó là: dangkykinhdoanh.gov.vn, sau đó điền các thông tin, tên doanh nghiệp mà bạn muốn tra cứu. Sau khi ấn “Tra cứu” thì màn hình sẽ hiện thị những thông tin về doanh nghiệp đó và có cả vốn điều lệ công ty.

 

Tag: nhất tăng chứng khoán thắng bảo hiểm alibaba con thế thương mại th true milk nhóm nhánh đâu chuyển nhượng mtv thủ tục nhân thọ