Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, trường hợp thừa kế theo pháp luật sẽ được áp dụng trong các quy định nêu trên.

Ví dụ thừa kế theo pháp luật

Bà B chết nhưng không để lại di chúc, tài sản mà bà B có gồm nhà đất và một số tiền mặt. Trường hợp này di sản thừa kế của bà B sẽ được chia theo pháp luật cho những người được hưởng thừa kế của bà B.

Hàng thừa kế theo pháp luật

Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Thứ tự thừa kế theo pháp luật

Khoản 3 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định:  Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Công thức chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật

Công thức chia thừa kế theo di chúc

Chia thừa kế theo di chúc sẽ chia theo nội dung của di chúc. Khi chia thừa kế theo di chúc cần lưu ý chia thừa kế cho những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

-Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

Công thức chia thừa kế theo pháp luật

Khi chia thừa kế theo pháp luật cần xác định được những người được hưởng thừa kế. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Khi chia thừa kế theo pháp luật cần lưu ý đến trường hợp thừa kế thế vị

 

 

 

tag: thủ tục cách phân biệt nguyên tắc khái niệm thể cá nhân mấy hình giải quyết xung đột yếu tố nước ngoài nghĩa khai