Cách đăng ký tài khoản microsoft

Cách đăng ký tài khoản microsoft

Để tạo tài khoản Microsoft khá đơn giản, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập link đăng ký tài khoản Microsoft

Bước 2: Nhập email và mật khẩu > Next

Điền email và mật khẩu để tạo tài khoản Microsoft

Bước 3: Điền tên tài khoản Microsoft > Next

Khai báo thông tin tài khoản Microsoft

Bước 4: Nhập thành phố, ngày tháng năm sinh > Next

Điền ngày tháng năm sinh cho tài khoản Microsoft

Bước 5: Mở email đã đăng ký để lấy mã xác nhận gồm 4 số

Mã xác nhận tài khoản Microsoft gồm 4 chữ số

Bước 6: Nhập mã xác nhận vào form đăng ký > Next

Bước 7: Nhập mã chứng minh không phải là robot > Next

Chứng minh không phải robot

Bước 8: Hoàn tất đăng ký tài khoản Microsoft

Giao diện tài khoản Microsoft

 

tag: tk account store hướng dẫn office cho win 10 word