Đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải

 Đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải

 Tôi có câu hỏi mong được Luật Ngô Gia giải đáp như sau: Tôi đang muốn đăng ký kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa giống với hình thức đăng ký kinh doanh xe uber, grab. Tôi cần làm thủ tục gì để đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải. Ngoài ra, tôi có thể đăng ký rửa xe ngoài đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải hay không?

 Chào bạn!

 Luật Ngô Gia xin trả lời về câu hỏi liên quan đến đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải của bạn như sau:

 Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức muốn đăng ký kinh doanh vận tải hành khác như đăng ký kinh doanh xe uber vì hình thức kinh doanh vận tải như uber, grab đang hoạt động kinh doanh rất hiệu quả.

 Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh vận tải thì hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm:

  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

  Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

 Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

  Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

 Như vậy, để đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, trước khi tiến hành thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải, bạn cần phải đăng ký kinh doanh vận tải. Bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức để đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa đó là thành lập công ty kinh doanh vận tải hoặc đăng ký hộ kinh doanh vận tải. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh vận tải Sở kế hoạch và đầu tư cấp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vận tải do ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh có trụ sở cấp.

 Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vận tải, bạn làm hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải như trên nộp tới sở Giao thông vận tải để đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải. Ngoài đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, bạn cũng có thể đăng ký kinh doanh rửa xe, sửa xe hoặc các dịch vụ khác liên qua đến vận tải hàng hóa, hành khách.

 Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty hoặc đăng ký hộ kinh doanh vận tải nhưng chưa biết thủ tục thành lập công ty, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh vận tải như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được ta vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty, đăng ký hộ kinh doanh vận tải.