Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là gì

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là gì ?

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ. Địa điểm bán lẻ là điểm bán hàng trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho người tiêu dùng (như: siêu thị, cửa hàng …..).

Như vậy, doanh nghiệp xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề phân phối theo hình thức bán lẻ, có lập cơ sở bán lẻ. Trước khi xin cấp giấy phép bán lẻ, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh. Đối với doanh nghiệp lập cơ sở bán lẻ ngay từ ban đầu, thì hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thể được nộp đồng thời cùng hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Mỗi cơ sở bán lẻ phải xin cấp một Giấy phép riêng.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ gồm những tài liệu nào

Để xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, hồ sơ cần có những tài liệu sau đây:

  • Đơn đề nghị;
  • Bản giải trình
  • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
  • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
  • Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT.