Giới thiệu công ty cổ phần nước – môi trường bình dương

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tháng 5/1975 – Trung tâm Cấp thủy được chính quyền giải phóng – Ty Giao thông Vận tải tiếp quản, Trưởng ty Giao thông vận tải – ông Nguyễn Ngọc Diệp giao cho ông Huỳnh Thanh Sơn (đang làm việc tại bộ phận nhà máy nước) phụ trách quản lý Trung tâm Cấp thủy.

Ngày 8/5/1976, Trung tâm Cấp thủy được đổi tên là Xí nghiệp Cấp nước trực thuộc quản lý chỉ đạo của Ty Xây dựng tỉnh Sông Bé theo Quyết định số 94/QĐ-UB ngày 8/5/1976 của Ủy ban Nhân dân cách mạng tỉnh Sông Bé do Phó chủ tịch – ông Trần Ngọc Khanh ký. Văn phòng đặt tại đường Yersin, phường Phú Cường.

Tháng 5/1976, sau khi ông Huỳnh Thanh Sơn chuyển về làm Giám đốc tại Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng, ông Lê Văn Hưng từ nhà máy nước Thanh Hóa chuyển về được giao Quyền Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước.

Ngày 22/3/1979, chủ tịch UBND tỉnh Sông Bé – ông Nguyễn Văn Luông ký Quyết định số 43/QĐ-TC thành lập “Xí nghiệp Điện, Nước, Nhà ở và Công trình công cộng” trực thuộc Ty Xây dựng Sông Bé (sau gọi là Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé). Xí nghiệp là đơn vị kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng và được quan hệ với các ngành địa phương. Xí nghiệp có trụ sở văn phòng đặt tại phường Phú Hòa (nay là số 11 – Ngô Văn Trị – phường Phú Lợi – TP. Thủ Dầu Một).

Ngày 14/7/1988, Chủ tịch UBND Tỉnh Sông Bé – ông Trần Ngọc Khanh ký Quyết định số 31/QĐ-UB, cho phép chuyển Xí nghiệp Điện, Nước, Nhà ở và Công trình công cộng thuộc Sở Xây dựng Sông Bé về trực thuộc UBND thị xã Thủ Dầu Một kể từ tháng 10/1988.

Năm 1990, ông Lê Văn Hưng nghỉ hưu, ông Đỗ Văn Chà – Phó giám đốc Xí nghiệp Điện nước Thị xã giữ chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Điện, Nước, Nhà ở và Công trình công cộng từ tháng 3/1990.

Ngày 06/3/1990, chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một – ông Phan Văn Đương ký Quyết định số 22/QĐ.UB về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Thiền – phó phòng nông nghiệp Thị xã Thủ Dầu Một nhận nhiệm vụ mới tại Xí nghiệp Điện, Nước Thị xã, chức vụ: Phó Giám đốc.

Trong giai đoạn từ năm 1976 – 1990, xây dựng thêm 13 trạm bơm mới: Bến Bắc, Nam Sanh, Kiểm Lâm, Phú Thuận, Phú Hòa, Mũi Tàu, Ngô Chí Quốc, Tỉnh Đội, Hoàng Hoa Thám, Trưng Vương, Yersin II, Cầu ông Đành II, Gò Đậu II với tổng công suất 5.000m³/ngày đêm.

Số 11 – đường Ngô Văn Trị – P.Phú Lợi – Tp.Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương

Phòng hành chính: (+84) 274 3825172

Hotline: (+84) 274 3838333 – (+84) 274 3897766

Fax: 0274 3 827 738

Tag: cổ phần môi trường thoát tnhh mtv nước-môi viên