Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng bhxh

Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng bhxh 

Hộ kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên của hộ kinh doanh không là câu hỏi mà rất nhiều chủ hộ kinh doanh quan tâm. Qua bài viết này, chúng tôi xin trả lời câu hỏi trên của quý khách.

Thứ nhất, hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm cho nhân viên của hộ kinh doanh

Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2013 quy định, đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc là người lao động gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên (áp dụng từ ngày 01/01/2018);

– Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân;

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc là người sử dụng lao đồng gồm:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động…

Theo quy định trên thì hộ kinh doanh có sử dụng lao động theo hợp đồng từ 01 tháng trở lên thì phải đăng ký tham gia BHXH tại BHXH địa phương nơi hộ kinh doanh đăng ký địa điểm.

Thứ hai, Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu của hộ kinh doanh 

* Chuẩn bị hồ sơ

– Người lao động

Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

+ Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nộp bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

Hộ kinh doanh

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS).;

+ Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin.

Hộ kinh doanh Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH Quận, huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở

tag: cần   hiệp   so   sánh   mua