Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc có chức kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh trong cùng phạm vi tỉnh hoặc khác tỉnh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Khi thành lập chi nhánh doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc với doanh nghiệp.

Để thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh phù với loại hình doanh nghiệp:

  • Thông báo đăng ký hoạt động của chi nhánh;
  • Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên
  • Quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, của chủ tịch công ty đối với công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh: Sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh đến cơ quan đăng ký nơi chi nhánh có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký lập chi nhánh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh tới doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, trường hợp doanh nghiệp có sử dụng con dấu của chi nhánh, doanh nghiệp khắc mẫu con dấu của chi nhánh và gửi thông báo mẫu con dấu của chi nhánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng con dấu của doanh nghiệp.

Lưu ý: Để lập chi nhánh của công ty vốn nước ngoài hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn.

Dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty

Với nhiều năm tư vấn và cung cấp dịch vụ về đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Luật DeHa xin gửi tới quý khách các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Quý khách có nhu cầu về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.