Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy

Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy

Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy là một cuốn sách lấy cảm hứng viết về công việc của các doanh nhân. Những con người này thích suy nghĩ và hành động nhanh chóng, bởi thế họ không có khái niệm về một mẫu bản kế hoạch kinh doanh theo kiểu truyền thống. Do đó, họ đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới mẻ với việc lập kế hoạch và vậy là cuốn sách Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy ra đời.

Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy được soạn với mục đích làm chất xúc tác cho những ý tưởng của bạn. Đây là công cụ hết sức hữu hiệu trong việc gây dựng và quản lý doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Ngắn gọn và súc tích, Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy mang lại sự nhanh chóng và hiệu quả cho các kế hoạch kinh doanh của bạn.

Tất cả các công ty đều có những khó khăn tương tự nhau như các nguồn lực có hạn, thời  gian, nhân lực là yếu tố quyết định. Chủ doanh nghiệp không  thể biết và giải quyết tất cả, do vậy họ cần có những người  khác tham gia vào công ty.. Họ không thể biết công ty sẽ đi đến đâu nhưng họ sẽ khởi đầu bằng một tầm nhìn và tâm huyết.

pdf