Ly dị khác ly hôn như thế nào

Ly dị khác ly hôn như thế nào

Ly hôn hay ly dị đều là từ ngữ để chỉ việc chấm dứt quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, ly dị là thuật ngữ đời thường mà mọi người hay sử dụng khi nói về việc chấm dứt quan hệ vợ chồng. Còn ly hôn là thuật ngữ pháp lý đươc quy định trong văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc chấm dứt quan hệ hôn nhân.

 

 

 

tag: và tái có được rước lễ không nhau thẻ xanh hai năm lấy 10 khó