Mất giấy phép kinh doanh phải làm sao

Mất giấy phép kinh doanh phải làm sao

Xin kính chào dịch vụ doanh nghiệp 247. Tôi có trường hợp như sau rất mong được dvdn247 tư vấn: Công ty tôi được cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 25/6/2012. Trong quá trình chuyển địa điểm văn phòng giao dịch sang nơi khác, công ty tôi đã làm mất giấy phép kinh doanh. Tôi muốn hỏi mất giấy phép kinh doanh phải làm sao để công ty tôi được cấp lại Giấy phép kinh doanh.

Mất giấy phép kinh doanh phải làm sao

Chào ban!

Dịch vụ doanh nghiệp 247 xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 58 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể

– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

– Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Như vậy, để được cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh đã mất, công ty bạn gửi Giấy đề nghị tới Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp lại Giấy phép kinh doanh.

Dịch vụ doanh nghiệp 247 xin cung cáp tới quý khách hàng dịch vụ xin cấp lại Giấy phép kinh doanh đã mất. Quý khách hay liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247(dvdn247.net), gặp Ms.Hà  Đt: 0934.562.586 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ xin cấp lại giấy phép kinh doanh đã mất cho doanh nghiệp.