Mẫu đơn xin nghỉ ốm

Mẫu đơn xin nghỉ ốm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM ĐAU

Kính gửi: ……………………………(2)…………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………….……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ ốm đau, thời gian là…………. ngày, kể từ ngày ………………………………………….. đến hết ngày ………………………….

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………….………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị …………………………………….(2)……………………………….. xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN (3)
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ ốm đau.

(3) Thân nhân của người nghỉ ốm đau (trong trường hợp người nghỉ ốm đau không làm được đơn).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty (1)………………………………..

– Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (2

– Trưởng phòng (3)…………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………….. Nam/nữ:…………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

Quê quán (4): …………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú (5): ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác (6): …………………………………………. Chức vụ (7): ……………

Điện thoại liên hệ khi cần (8): ……………………………………………………………

Do (9) ………….………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi được nghỉ ốm từ ngày……tháng …… năm……. đến ngày……tháng …… năm…….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà) (10):………………………………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà) (11)………………………….. sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng mặt. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……..,ngày…..tháng…..năm…….

Giám Đốc
(Duyệt)

TP Hành chính Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý
(Nêu ý kiến cụ thể,
ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………………..

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng……………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………….Nam/nữ…………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………… tại…………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Chức vụ:…………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty cho tôi được nghỉ ốm.

Từ: ……….giờ ………phút, ngày:……tháng …… năm……..

Đến:……….giờ………phút, ngày:……tháng …… năm……..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà): là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà): …………………………sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

…….., ngày….tháng….năm…….

Ban Giám Đốc
(Duyệt)
PhòngTổ chức –
Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)
Ý kiến của
Trưởng đơn vị
(Nêu ý kiến cụ thể,
ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o—————

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

(Điều trị tại nhà trên 3 ngày)

Kính gửi BGH trường ……………………………………………………………………………………..

Tôi tên là ……………………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh của cháu: ……………………………………… Lớp ……………………………………

Do cháu bị ……………………………………………………………………………………………………

Gia đình xin cho cháu nghỉ từ ngày …………………….. đến ngày ……………………………….

Tôi xin cam đoan việc xin nghỉ là do tự nguyện của gia đình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: giáo viên dài cách bằng tiếng anh chữa bệnh hưởng bhxh violet phương pháp hủy hóa đặt in giả thư các thông tư về chung cư nguyên file excel dõi hàng thức tính momen dầm giản chuyển an vẽ khinh khí cầu xe ô tô honda kế hoạch âm bài hát một supephotphat khối lượng 15 55g dân biên bản nhận hỏng đo chiều nàng tiên cá đỏ cửa rào bức xạ trời bao nhiêu ảnh cưới hàn quốc taxi 123 biếu tặng phải xuất hoá 20 triệu thanh toán tiền 2017 7 dạng hoa đào hướng dẫn xử lazada con trai ea chuyên đa tra cứu nasco đồ đăng thuộc đổi nuôi este x tỉ hơi so ch4 6 25 cl gì thu hồi nhiều tử cồn cơ quan thuế phim maria tập 2 cấp nước sạch hộ esport chỉnh rpm cây trúc sai giá báo lịch tường nhất khóa luận tích móng ahs bảng chất lỏng diện số pascal khách lấy trình sử dụng kí hiệu xóa nợ đất chi phí mua m gam halogen x2 mg dư 19g muối thiếp đẹp bán phạt lichen mạn khai thụ bộ ngành giảm quân bổ sung thang sắt form cắt góc lựa chọn kiểm tệ triều chiếu ánh sáng sắc bước sóng 0 1 bon tuyển no mạch hở kê tình hình tải tạm cài windows usb a tới z cực kỳ word nhập photoshop đền bù phóng hải đẽ thuần chúng ta maẫu kháng cáo giới thiệu d01-ts kim bất diệt vlcm xi bánh kem hữu trùng chiến binh thuyết minh ổn vat phông pp tranh trò chơi đầu vào ra dđịa trang trí lọ máy chạy bk-2017 năng luyện bilu tv lắp ống hdpe trả dl vuông gấp kiếm giấy bbl kỹ sư đi 2019 1m3 để ngoặc giàn phơi nhẫn hôn trừ cảnh tuổi đời côi đà nẵng 2016 tỉnh tháp 2018 ưu điểm tuần kép vay khác hỗn gồm khống effect sub những cuộc sống nộp gãy sirius pikachu trực tiếp bảo hiểm sâu hơn thực hiện quảng áp đường trắc môi đạp ngoại ngân vietcombank cupcake chocolate vật mưa mã sdns vô tuyến phận nào dưới đây cad độ ẩm rh quý đóng dấu treo thống bắt buộc gấu đêm trắng chia di truyền gen game javascript lẻ vịt g8 anime thẻ thắt nơ cổ áo vườn sổ món khâu nhục thiết menu 52 ancol vấn sát mặc axit yêu taara lặp mà vào đảng 5 khoản grab khởi tố karaoke toàn song