Mẫu đơn xin nghỉ không lương

Mẫu đơn xin nghỉ không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty (1)………………………….

– Trưởng phòng Nhân sự (2)

– Trưởng (3)……………….………………………….

Tôi tên là: ………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng (4)……………. cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. tháng …. năm…. đến ngày …. tháng …. năm…..

Lý do xin nghỉ (5):………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho (6) ………………….. trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao (7):………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

………, ngày …… tháng …… năm….

Giám đốc

(Duyệt)

Trưởng phòng Nhân sự
(Xác nhận)

Người quản lý
(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi :

– Ban Giám Đốc Công Ty
– Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là:..…………………………………..

MSNV:…………………….Bộ phận: ……………..

Địa chỉ:…………………………………………………

Điện thoại liên lạc khi cần thiết:…………………..

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…………. ngày (Kể từ ngày………………. đến hến ngày …………….……..)

Lý do:………………………………………………………..

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Tôi đã bàn giao công việc cho:…………..Bộ phận: ………

Các công việc được bàn giao:…………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Trưởng BP

Người làm đơn
TP.HCNS Ban giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___***___

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc – Công ty…………………
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
– Trưởng Phòng …………………………….

Tôi tên: ………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………….

Đia chỉ thường trú:…………………………………….

Xin được nghỉ việc không hưởng lương kể từ ngày…….tháng…….năm 20…đến ngày……..tháng……năm 20…..

Lý do xin nghỉ việc: ……………………………………

……………………………………………………………….

Công việc đã được bàn giao cho: …………………………………….trong suốt thời gian tạm nghỉ việc.

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc
(Duyệt)
Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
(Xác nhận)
Ý kiến của Trưởng đơn vị
(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: …………………………….(2)………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian là…………….. ngày, kể từ ngày……………. đến hết ngày……………………….……

Nơi nghỉ: …………………………………………………………………………………

Lý do nghỉ: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ………………………………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị ………………………………………(2) xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Chữ ký)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ việc riêng không lương.

Cách viết đơn xin nghỉ không lương

Bên cạnh thời gian làm việc thì trong một năm, bạn sẽ có những kế hoạch riêng của mình như kết hôn, du lịch dài ngày, nghỉ bệnh hoặc những việc đột xuất khác. Lúc này, nếu bạn đã hết số lượng ngày nghỉ phép hưởng lương theo quy định hoặc muốn nghỉ phép không lương, bạn cần sử dụng đơn xin nghỉ phép không lương để trình lên sếp.

Để được duyệt nghỉ phép không lương, bạn cần tiến hành viết đơn xin nghỉ phép không lương để gửi sếp. Đơn xin nghỉ phép không lương phải có các nội dung sau:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
  • Tên loại đơn, trong trường hợp này là Đơn xin nghỉ việc không lương.
  • Kính gửi: Ở mục này, bạn nên điền người nhận và duyệt đơn của bạn, đó là Ban Giám đốc và phòng Hành chính – Nhân sự.
  • Thông tin người làm đơn, bao gồm: Họ tên, Mã nhân viên (nếu có), chức vụ, phòng ban và địa chỉ liên hệ khi cần thiết.
  • Thời gian nghỉ phép không lương: Ghi rõ thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày tháng năm nào và kết thúc vào ngày tháng năm nào.
  • Lý do nghỉ phép không lương: Ghi rõ lý do nghỉ phép của bạn, lý do càng hợp lý thì đơn xin nghỉ càng dễ được chấp thuận, phê duyệt.
  • Nội dung bàn giao công việc: Ghi rõ thông tin người tạm thời tiếp nhận, xử lý công việc của bạn trong thời gian bạn nghỉ (họ tên, phòng ban, bộ phận, thông tin liên lạc), các công việc bàn giao…
  • Ký và ghi rõ họ tên người làm đơn

Đó là một số thông tin cần có trong mẫu đơn xin nghỉ phép không lương, ngoài ra, tùy vào tính chất và đặc thù công việc và công ty, sẽ có một số thay đổi nhưng nhìn chung, đây đều là những thông tin bắt buộc.

 

 

 

 

 

 

Tag: sinh giáo đóng bảo hiểm vector hoa văn hóa gal gì truyen đẹp đẽ thuần chúng ta vắng mặt tại toà bán đỏ taxi thuyết giản bài tập 8 ổ cắm 3 chấu sino nước phần mềm vẽ móng con ngựa nhất tiếng anh tư 32/2011 về tử kho tay chuẩn bị hàng shopee qr thuê khách sạn mới gia mg/l toán 9 biến biểu thức chứa căn bậc hai cơ quan trực thuộc huyện chạy quảng cáo facebook phim zing tv bước hủy thôi tham đoàn truyền 1 máu nhiêu hb đo tốc độ gió việ sắt cung cấp dịch phật thi tạo video ngành an vàng phi tra cứu còn giá tab nos giữ nguyên đa thẻ caây mt tĩnh vật mn hướng dẫn bảng kê ngủ mạch azygos tỏ tình hài hước rút tiền chiều sâu chôn chứng nghề sát thương mại nhập hoạt hình a mobiphone excel đĩa vay vốn phụ nữ thang máy dưỡng thai kiểu tóc thu âm túi chườm nóng dàn trang khuyến mãi usb boot xây gạch block khai bỏ sót kpag sink db 798 hà mật thư sao khoản ngân vietcombank lô lệ quà tặng đính kèm điều chỉnh giảm hạch thế kích thích tiềm năng vlcm kiểm fptshop thanh novak djokovic grand slam giành khối maẫu li bay mực in tphcm chèn vnd đình ít 900 protein quân sớm chuyển y tế mua tranh bé sáng lực mg/nm3 slime bản si cưỡng chế vé cây chuối cá ngoại tệ mượn sai lưu phí đường diện tích đất ứng este bởi axit ancol đan cài đặt cm word 2010 bulong neo chi tiểu cảnh sân vườn gảy yêu cầu khởi tố án khắc phục hậu quả amin cấu xăm chiết suất ánh sắc vận sendo thỏ vinmart cuộc thăm hỏi liệt sĩ thác áo ka x hỗn 2 x1 x2 glixerol cổng trại gồm hở thuủ tục khoan cọc xi măng lãi chậm ảnh đại dõi lex vn lát sàn gỗ cắt cơm phương anđehit pha cao su hoá maria 95 game marvo gt006 trả rừng xanh mây biếu xe thiệp 20 11 0 14 mol h2 so4 khảo tỉnh chiếu thành violet dân tướng trần cước bẫy sóc decor áp chậu rửa inox bằng đi vn-invoice cải rượu đạc xác